Despre noi

Industria …

noastră se află în poziția unică de echilibra nevoile indivizilor față de constrângerile companiilor și de a fi un motor pentru schimbare.
Denis Pennel, Managing Director World Employment Confederation-Europe

În anul 2019, Asociația Agenților de Muncă Temporară (ARAMT), fondată în 2010, și-a schimbat denumirea în ASOCIAŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RESURSE UMANE (AFSRU), schimbare care are ca principal scop extinderea ariei de activitate a asociației în zona serviciilor din domeniul resurselor umane. Din Asociația Furnizorilor de Resurse Umane fac parte cele mai importante companii din România care oferă soluții de ocupare a forței de muncă. Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane este o organizație non-profit, non-guvernamentală, apolitică, autonomă, independentă şi democratică.

AFRU este reprezentanta României în cadrul World Employment Confederation-Europe.

Obiective AFSRU

Crearea unei platformei de comunicare publică și lobby necesare pentru flexibilizarea legislaţiei în domeniul muncii temporare, al plasării forței de munca, al prestării serviciilor de salarizare, de administrare personal, de pregătire profesională și al altor servicii externalizate;

Stabilirea și promovarea unor standarde înalte de etică și norme de bune practici în afaceri pentru membrii săi și piaţa muncii în general;

Rol activ în crearea și educarea unei piețe a muncii active, calificate, mature în Romania;

Iniţierea unor parteneriate relevante în domeniu, prin cooperarea cu asociaţii profesionale şi instituţii patronale reprezentative;

Organizarea de evenimente în domeniile de interes pentru agenţii de muncă temporară, agenții de plasare a forței de muncă/ recrutare personal, companii prestatoare de servicii de salarizare, administrare personal, pregătire profesională sau alte servicii;

Asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea și încurajarea formelor de muncă flexibile și a activităților practicate și promovate de membrii săi în condițiile legii;

Afilierea la alte organizații interne sau internaționale reprezentative de profil pentru a ne alinia la tendințele europene ale industriei ocupării forței de muncă.

Misiune AFSRU

Misiunea AFSRU este de a se poziționa ca un nucleu de lobby pentru susținerea dezvoltării și promovării muncii temporare în România și de a înlesni adaptarea legislației românești în vigoare la normele și practicile recomandate de Uniunea Europeană.

Activitățile AFSRU sunt dedicate:

Reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor Asociaţiei și dezvoltarea cooperării în domeniul relaţiilor de muncă cu autorităţile publice centrale și locale, alte organisme și asociații;

Elaborarea și transmiterea de propuneri și solicitări organismelor cu putere de legiferare în domeniul de interes al Asociaţiei, pentru crearea unui cadru juridic eficient în domeniul serviciilor de personal, de o manieră care să permită clarificarea dispoziţiilor legale şi evitarea interpretărilor în materie;

Implicarea activă în dialogul social, în vederea contribuţiei la îmbunătăţirea procesul de legiferare din domeniile de interes pentru membrii Asociaţiei

Procesarea informaţiilor și datelor statistice de interes pentru Asociaţie, puse la dispoziţie de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale sau alte instituţii administrative;

Promovarea recunoaşterii generale a principiului conform căruia agenţii de munca temporară reprezintă angajatorii salariaţilor ce lucrează pentru societăţi utilizatoare şi sub supravegherea acestor societăţi utilizatoare;

Stabilirea de relaţii, parteneriate şi contacte internaţionale cu organizaţii ce desfăşoară activităţi similare cu cele ale Asociaţiei;

Monitorizarea activităţilor de furnizare a serviciilor de personal, procesarea și analizarea posibilelor încălcări ale Codului de Bună Practică al Asociaţiei cât şi propunerea măsurilor de îndreptare a unor astfel de încălcări;

Implicarea activă în orice acţiuni/ demersuri care vizează combaterea și evitarea oricăror acte/ fapte de discriminare bazate pe rasă, orientare sexuală, limbă, credinţă şi religie, politică sau altele similare precum afilierea la sindicate constituite pe bază de naţionalitate, etnică şi/ sau origine socială, în materia relaţiilor de munca, astfel cum sunt acestea interzise de lege.

Statut

Meniu