Organizare AFSRU

AMT-urile …

facilitează adaptarea la schimbare în contextul unor piețe de muncă din ce în ce mai volatile și mai complexe.

AFSRU este condusă de un Consiliu Director (CD), format din reprezentanți ai membrilor fondatori și asociați, sub îndrumarea unui Președinte, ales din rândul membrilor CD pentru un mandat de un an. Comisia de Cenzori și Secretarul General verifică și, respectiv, implementează deciziile CD și asigură desfășurarea activităților AFSRU. Din punct de vedere strategic, activitatea asociatiei este organizata in Comitete de Lucru, dupa cum urmeaza:

Comitetul de Legislație și Relații Externe

Obiective

 • Elaborarea arhivei AFSRU (alcătuită din sesizări, solicitări de informații/lămuriri, interpretări de legi și norme în sectorul muncii temporare)
 • Elaborarea unui centralizator de situații și termeni neclari/problematici cu referință la activitatea agenților de muncă temporară, pe baza documentației primite de la consilierii juridici ai membrilor Afsru
 • Adresarea autorităților în vederea clarificării/rezolvării aspectelor semnalate;
 • Relaționarea cu autoritățile în vederea creării unui cadru legislativ unitar la nivel național în vederea stimulării activității de muncă temporară

Sarcini de lucru

 • Participarea la ședințele de lucru ale Grupului de juriști AFSRU (format din consilierii juridici ai membrilor) ca reprezentanți ai părții de business management;
 • Formularea propunerilor de îmbunătățire a legislației referitoare la munca temporară
 • Analizarea rezultatelor ședințelor de lucru și elaborarea, împreună cu Grupul de juriști, a strategiei de adresare către autoritățile publice vizate.
 • Sprijin acordat noilor membri prin împărtășirea practicilor legislative recomandate

Comitetul de Relații membri & Parteneriate

Obiective

 • Elaborarea unei strategii de lărgire a Asociației prin noi membri
 • Consolidarea relației cu Eurociett
 • Identificarea de noi oportunități de parteneriat cu scopul promovării muncii temporare în România

Sarcini de lucru

 • Identificarea oportunităților de extindere a numărului de membri asociați AFSRU
 • Propuneri de adaptare a activității AFSRU pe baza feedback-ului primit din partea potențialilor /actualilor membri
 • Stabilirea activităților de colaborare cu Eurociett

Comitetul de Studii & Culegere Date

Obiective

 • Elaborarea unei strategii de culegere a datelor în vederea publicării lor și a furnizării de informații esențiale studiilor Eurociett
 • Stabilirea activităților de culegere a datelor – de la membri – de pe piață/ sector

Sarcini de lucru

 • Identificarea datelor pertinente necesare AFSRU
 • Stabilirea metodologiei de cercetare și a metodelor de culegere și de prelucrare a datelor
 • Analizarea oportunităților de cercetare/culegere date oferite de piață (oferte studii)
 • Asigurarea respectării timpului stabilit de transmitere a datelor
 • Sintetizarea și analiza datelor culese

Comitetul de PR  & Media

Obiective

 • Identificarea de oportunități ale prezenței AFSRU la diverse evenimente din sectorul general de business
 • Realizarea de materiale informative privind munca temporară și distribuirea lor în mediul business
 • Comunicate de presă, intervenții în media, răspunsuri la solicitări

Sarcini de lucru

 • Comunicate de presă, intervenții în media, răspunsuri la solicitări
 • Organizare evenimente sau încheierea de parteneriate pentru evenimente
 • Semnalarea/ facilitarea oportunităților de participare AFSRU la diverse evenimente din sectorul general de business
 • Stabilirea sau validarea conținutului materialelor informative AFSRU
Meniu