Agenții…

de muncă temporară facilitează tranzițiile

Avantajele muncii temporare pentru companii

Munca temporară răspunde unor necesități conjuncturale, probleme care trebuie rezolvate urgent: creșteri brute ale producției, comenzi neprevăzute, absența neașteptată de la locul de muncă a unor angajați; Costurile muncii devin, cel puțin în parte o cheltuială variabilă și care nu apasă ca un cost fix în bilanțurile societății; Apar mai puține situații de litigiu , comparativ cu contractele de muncă pe perioadă nedeterminată; Poate fi utilizată în cadrul unor companii care trebuie să experimenteze strategii de dezvoltare sau de inovație ( inginerii, lansarea de noi produse pe piață, pătrunderea pe noi piețe), reducînd riscurile legate de eventuale insuccese; Permite satisfacerea prioritară a exigenței de a face alegeri care să fie reversibile, fără mari complicații, limitând astfel costurile și barierele care apar în momentul plecării personalului.

Munca temporară vă economisește timpul prin :
 • întocmirea dosarului de angajare incluzând toate documentele necesare angajării;;
 • pregătirea documentației necesare angajării ( contracte de muncă, de confidențialitate, declarații ale angajaților etc)
 • înregistrarea contractelor de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • asigurarea controlului de medicina muncii
 • întocmirea tuturor documentelor de modificare/încetare a contractelor de muncă și înregistrarea lor la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • menținerea la zi a documentelor din dosarele angajaților;
 • gestionarea pontajului lunar(prezență, concedii)
 • realizarea calculului salarial(cu toate indemnizațiile, sporurile,bonusurile și reținerile aferente);
 • generarea declarațiilor salariale pe suport de hîrtie și electronic(CAS,Șomaj, Asigurări de sănătate,cota de concedii și indemnizații, declarația lunară la ITM, precum și alte declarații stabilite de lege)
 • depunerea la autoritățile competente a declarațiilor salariale lunare și a statului de salarii;
 • administrarea cărților de muncă; a€“ întocmirea și depunerea fișelor fiscale la autoritățile fiscale;
 • întocmirea tuturor documentelor solicitate de angajați;
 • gestionarea pachetelor de beneficii;
 • gestionarea relației cu angajații aflați la dispoziția clientului;
Meniu