Angajarea unui cetățean străin non – UE ca lucrător temporar – mit sau realitate?

Dana Ionescu Adecco

Angajarea cetățenilor străini nonUE în România este posibilă prin intermediul procedurii prevăzute de OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României, respectiv prin obținerea avizului de muncă.

Există situații în care cetățenii străini sunt exceptați de la obținerea avizului de muncă. Enumerăm mai jos, cu titlu exemplificativ și nu limitativ, câteva din categoriile de cetățeni străini care se pot angaja fără parcurgerea procedurii de obținere a avizului de muncă:

–       străinii titulari ai dreptului de ședere pentru studii;

–       străinii numiți la conducerea unei filiale, reprezentanțe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate;

–       străinii titulari ai dreptului de ședere pe termen lung;

–       străinii al căror acces liber pe piața muncii din România este stabilit prin tratatele încheiate de România cu alte state;

–       străinii care au dobândit o formă de protecție în România;

–       solicitanții de azil, în anumite condiții;

–       străinii tolerați, în anumite condiții;

Anumite categorii de cetățeni străini exceptate de la obținerea avizului de muncă pot fi angajați doar în baza unui contract de muncă cu timp parțial, cum ar fi străinii titulari ai dreptului de ședere pentru studii. Alte categorii de cetățeni străini se pot angaja cu normă întreagă, un exemplu elocvent fiind străinii titulari ai dreptului de ședere pentru reîntregirea familiei în calitate de membru de familie ai unui cetățean român.

Procedura de angajare a cetățenilor străini care nu au nevoie de obținerea avizului de muncă este similară cu cea a unui cetățean român sau din altă țară membră a Uniunii Europene, singura operațiune suplimentară fiind notificarea Inspectoratului General pentru Imigrări asupra angajării, modificării elementelor cuprinse în contractul de muncă sau încetării relațiilor contractuale.

Procedurile de angajare în România a unui cetățean nonUE, în baza unui aviz de muncă, sunt împărțite în două cetegorii:

– procedura clasică de obținere a avizului de muncă;

– procedura simplificată de obținere a avizului de muncă, care exclude o serie de operațiuni prealabile depunerii dosarului de obținere a avizului de muncă – aplicabilă anumitor categorii de cetățeni străini, cum ar fi cei care au obținut dreptul de ședere în România pentru reîntregirea unui cetățean străin.

Una dintre condițiile esențiale ce trebuie îndeplinite de un angajator din România care dorește să obțină un aviz de muncă pentru un cetățean străin este ca acesta să desfășoare pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului. Cu alte cuvinte, o companie de consultanță în domeniul IT nu poate solicita obținerea avizului de muncă pentru un cetățean străin pe care să îl încadreze în funcția de sudor. În schimb, o companie în domeniul construcțiilor poate angaja un tâmplar.

Această condiție a reprezentat pentru mulți agenți de muncă temporară un fals obstacol în ceea ce privește luarea în considerare a angajării unui cetățean străin prin obținerea avizului de muncă. Îndeplinirea acestei condiții poate fi probată prin deținerea de către agentul de muncă temporară a autorizației necesare desfășurării activității de punere la dispoziție a salariaților temporari, obținută în baza HG nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, împreună cu o solicitare de misiune emisă de un utilizator, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, care să corespundă cu funcția pentru care se solicită obținerea avizului de muncă.

Organigrama angajatorului, respectiv a agentului de muncă temporară, document obligatoriu în cadrul dosarului de obținere a avizului de muncă, trebuie să cuprindă în mod defalcat detalii despre salariații temporari și salariații ce dețin un contract individual de muncă.

Adecco Resurse Umane SRL a obținut în luna iunie 2017 un aviz de muncă pentru încadrarea ca salariat temporar a unui cetățean moldovean, prin procedură simplificată, întrucât persoana respectivă obținuse în prealabil dreptul de ședere în România pentru reîntregirea familiei unui alt cetățean străin și are pe rol un dosar similar pentru un cetățean chinez.

Articol redactat de

Dana Ionescu – Legal & Global Mobility Manager

Adecco Resurse Umane, Adecco România

Noutăți

Meniu