Anumiți angajați pot ieși mai devreme la pensie iar anumiți pensionari pot beneficia de o majorare a pensiei. Legea 74/2022 aduce modificări Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea 74/2022 vine sa recunoască grupele de muncă I si II si stagiul de cotizare in condiții speciale pentru salariații  care au desfășurat activități de producție, mentenanță şi asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producției energiei electrice şi extracției cărbunelui.

Prevederea se aplica pentru activitatea desfășurata de salariați in condițiile de mai sus, anterior datei de 1 aprilie 2001.

Astfel, salariații aflați in situația de mai sus, beneficiază in mod indirect, începând cu 3 aprilie 2022, de reducerea vârstei de pensionare, in conformitate cu noile grupe de munca la care se încadrează pentru activitatea desfășurata in condiții speciale anterior datei de 1 aprilie 2001.

„Art. 30 (44) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă.”

Vor beneficia de prevederile acestei legi și cei care sunt deja pensionari, aceștia putând solicita recalcularea pensiei.

Modificările se vor acorda începând cu luna următoare celei care a fost depusă solicitarea.

Dacă în urma recalculării, va reiesi o pensie mai mică decât cea cuvenită anterior, se va păstra remunerația mai avantajoasă.

Modificarea a intrat in vigoare la data de 03 Aprilie 2022.

Photo credit freepik.com

Meniu