Ce noi elemente trebuie să includă noul model de contract individual de muncă începând cu data de 22 Octombrie 2022

Contract Individual de Muncă

Legea 283/2022, intrată în vigoare pe 22 octombrie 2022, asigură transpunerea la nivel național a unor directive europene. Avem, așadar, un Cod al Muncii modificat și prevederi noi, inclusiv pe partea de clauze obligatorii în contractele de muncă.

Respectarea noilor prevederi din Codul muncii este obligatorie și nu este condiționată de apariția noului model de contract individual de muncă, astfel că, până până la apariția noului model-cadru de CIM angajatorii sunt obligați să țină seama de noile elemente introduse de Legea nr. 283/2022 la cuprinsul acestuia.

Modificările Codului muncii aduse de Legea 283/2022 vor produce efecte înainte de adoptarea și publicarea noului model-cadru al contractului individual de muncă, iar între aceste două momente vor fi încheiate contracte de muncă noi, angajatorii fiind puși în situația de a utiliza vechiul model-cadru la care să adauge noile clauze/elemente precizate de Lege.

Astfel, noul model de contract individual de muncă va include începând cu 22 Octombrie 2022 și informații legate de:

  • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să își desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz;
  • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată;
  • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână, condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;
  • durata și condițiile perioadei de probă, dacă există.
  • suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, după caz.
  • în cazul în care salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la  18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003– Codul muncii se vor regasi și în contractul individual de muncă;
  • dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator;
  • obligația angajatorului de a răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului, prevăzută la punctul anterior.

Codul Muncii trebuie aplicat așa cum a fost acesta modificat din 22 octombrie, astfel că, încă de acum părțile pot include diverse clauze peste ce e în modelul-cadru, atâta vreme cât nu prevăd ceva contrar legii.

Photo credit www.freepik.com

Noutăți

Meniu