Clarificări legislative – HG 905/2017 privind REVISAL – Înregistrarea în REVISAL a începerii sau încetării unui raport de muncă (CIM) în zilele nelucrătoare

Revisal CIM zi nelucrătoare

Orice relație de muncă începe cu două momente distincte: cel al semnării contractului de muncă și cel al înregistrării elementelor contractului în Registru General de Evidență a Salariaților, Revisal, și transmiterii, cel târziu în ziua anterioară începerii activității,  respectiv momentul din care se produc efectele juridice.

Contractul de muncă urmează să înceapă într-o zi nelucrătoare

În situația în care contractul de muncă ar urma să înceapă într-o zi nelucrătoare, precum sâmbăta sau duminica sau o zi de sărbătoare legală, situația nu ar fi diferită de cea în care prima zi din contract ar fi una lucrătoare, plata salariului fiind subsecventă prestației. Aceasta înseamnă că  în cazul în care este zi nelucrătoare și nu se lucrează, acest lucru nu afectează negativ nicio parte.

Contractul de muncă urmează să înceteze într-o zi nelucrătoare

Același lucru se întâmplă și în cazul încetării. Trebuie să precizăm însă că în această situație termenul-limită pentru înregistrarea în registru și transmiterea acestuia este chiar ziua în care încetează.

Raportările trebuie să fie corelate cu prevederile HG 905/2017

HG 905/2017 nu face nicio distincție între zilele lucrătoare și cele nelucrătoare, iar înregistrarea în registru și transmiterea sa pot fi făcute și în zilele nelucrătoare sau în sărbătorile legale. Important este ca activitatea să se regăsească în mod corespunzător în evidența timpului de muncă, respectiv, angajatul care realizează aceste sarcini să se afle în intervalul în care figurează ca prestând o activitate pentru angajatorul respectiv.

În concluzie, chiar dacă nu contează dacă un contract începe sau se încheie într-o zi nelucrătoare, acest aspect trebuie corelat cu cele privind îndeplinirea obligațiilor potrivit Codului Muncii și HG 905/2017.

Reamintim totodată si amenzile pe care un angajator le poate primi pentru neînregistrarea CIM în Revisal, dar și pentru netransmiterea în termenele prevăzute a datei încetării contractului individual de muncă, amenzi ce pot fi substanțiale.

Amenzi pentru situația în care un angajat este primit la muncă fără înregistrarea CIM în Revisal

Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului de muncă în Revisal cel târziu în ziua anterioară începerii activității reprezintă muncă nedeclarată și se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Amenzi pentru netransmiterea datei încetării contractului individual de muncă în termenele prevăzute

Netransmiterea datei încetării contractului individual de muncă în termenele prevăzute mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 (art.8 alin.(2) lit.d) din HG nr.905/2017).

Photo credit freepik.com.

Noutăți

Meniu