Companiile a căror activitate a fost afectată de războiul din Ucraina pot beneficia de decontarea șomajului tehnic

Guvernul a oficializat luna aceasta Ordonanța de Urgență nr. 36/ 2022 prin care se oferă noi măsuri de protecție socială pentru salariații companiilor ai căror activitate este afectată de criza din Ucraina, Rusia și Belarus. Conform acesteia, angajatorii a căror activitate este afectată în mod direct sau indirect de efectele războiului din Ucraina vor putea deconta indemnizația de șomaj acordată salariaților, în limita salariului brut la nivel de țară, respectiv 4571 lei/ lună/ angajat. Măsura a intrat în vigoare din data de 07.04.2022.

Conform ordonanței de urgență citate angajatorii afectați în mod direct sunt cei care:

  • ”Înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicită indemnizația”;
  • Sunt ”supuși sancțiunilor internaționale care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Angajatorii care sunt afectați în mod indirect sunt angajatorii din România care au relații contractuale cu alți angajatori la nivel național care sunt afectați în mod direct de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.

Asa cum este firesc, pentru probarea afectării indirecte, angajatorii afectați ar trebui să dețină și, după caz să prezinte la cererea autorităților, dacă va fi nevoie în cazul unui control, documente care să ateste relația de colaborare sau apartenența pe care o au cu operatorii economici din Ucraina, Rusia și/sau Belarus, precum contracte comerciale, istoric colaborare, documente care atestă legătura corporativă (societate mamă, sucursală, filială, etc) sau orice alte documente care pot demonstra după caz afectarea.

Operatorii economici din Ucraina, Rusia și Belarus pot fi ”persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități economice cu respectarea legislației din Ucraina, Federația Rusă sau Belarus, care fabrică, importă, exportă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii.”

Documentele pe care angajatorii trebuie să le depună la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă în raza cărora își au sediull social în vederea solicitării acestui ajutor de stat sunt:

  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o
  • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, la care se anexează
  • balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația, precum și
  • balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea sau, după caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și de
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută de lege se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv de la data de 7 aprilie 2022, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Normele urmează a se publica în Monitorul Oficial Partea I și intră în vigoare la data publicării. Atenție, decontarea se poate solicita doar după ce apar și Normele de aplicare și începând cu data la care acestea intră in vigoare. Măsura este una limitată temporar, decontarea urmând să poată fi solicitată doar până la 31 decembrie 2022.

Nu vor beneficia de acest ajutor instituțiile/ autoritățile publice și angajatorii care, la data solicitării, se află în faliment, dizolvare, lichidare sau au activitățile suspendate/ aflate sub restricții din alte motive decât cele prevăzute de acest OUG.

Photo credit. freepik.com

Noutăți

Meniu