Companiile, sancționate pentru orice tratament advers aplicat salariaților care își cer drepturile

tratament advers

Modificările aduse de Legea 283/2022 Codului Muncii au schimbat și regimul sancționator aplicat faptelor de discriminare, modificările fiind de asemenea aplicabile începând cu data de 22.10.2022. Astfel, orice tratament nefavorabil aplicat de angajator în relația cu angajații sau cu reprezentanții salariaților ca urmare a solicitării sau exercitării unuia dintre drepturile conferite de Codul muncii a fost stabilit ca fiind discriminare.

Definiția victimizării de la Art. 5, alin. (7) din Codul Muncii a fost completată astfel: „Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o acțiune în justiție cu privire la încălcarea drepturilor legale sau a principiului tratamentului egal și al nediscriminării”.

Astfel, de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 22 octombrie 2022, tratamentul advers ca reacție la sesizarea organelor competente, precum Inspecția Muncii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau Casele de Asigurări de Sănătate, pentru încălcarea drepturilor legale, este considerat, de asemenea, discriminare.

În vederea clarificării acestei prevederi, a fost introdus alineatul 10 în cuprinsul aceluiași articol 5, care stabilește că  orice tratament nefavorabil salariaților și reprezentanților salariaților aplicat ca urmare a solicitării sau exercitării unuia dintre drepturile prevăzute la art. 39 alin. (1) (principalele drepturi prevăzute de Codul muncii), este interzis”.

Aceasta înseamnă că angajatorilor le este interzis să impună orice fel de penalități salariaților care au căutat o rezolvare pentru nerespectarea drepturilor în fața organelor competente. Trebuie să amintim că în categoria drepturilor legale intră și concediul de îngrijitor (normele pentru acordarea concediului de îngrijitor au fost puse în dezbatere la 25 noiembrie 2022). Până la aprobarea acestora, salariații nu pot solicita acest tip de concediu), absența pentru urgențe familiale sau dreptul de a solicita trecerea pe un post cu condiții mai bune, în condițiile stabilite deja de Codul Muncii.

tratament adeversAu fost totodată modificate amenzile pentru faptele care țin de discriminare, de la sume cuprinse între 1000 și 20000 de lei, la sancțiuni cu valori cuprinse între 4000 și 8000 de lei. Același cuantum se aplică și în situația concedierii salariaților pe motiv că și-au cerut sau si-au exercitat drepturile legale prevăzute anterior.

Photo credit www.freepik.com

Meniu