Concediul de îngrijitor – care sunt condițiile de acordare ale acestuia?

Introdus din 22 octombrie 2022 în Codul Muncii în vederea transpunerii unei reglementări europene, concediul de îngrijitor a făcut obiectul unor dispute interesante cu privire la plata acestuia.

Ce este concediu de îngrijitor?

Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude (fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția unui salariat) sau unei persoane care locuieşte în aceeași gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

În acord cu prevederile Codului Muncii (art. 1521 alin. 1) „Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”.

Perioada maximă de acordare

Codul Muncii prevede dreptul la cinci zile lucrătoare într-un an, însă nu face precizarea dacă acestea trebuie să fie consecutive sau dacă se acordă și fracționat, astfel că oricare dintre variante este posibilă.

În plus, prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili o durată mai mare pentru concediul de îngrijitor.

Concediul de îngrijitor trebuie plătit

În data de 25 mai 2023 a fost publicată OUG nr. 42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Codului muncii care, printre multe prevederi care vizează legea dialogului social, a pus capăt controverselor privind plata sau neplata zilelor de concediu de îngrijitor.

Desigur, ea produce efecte doar pentru viitor. Precizarea că zilele sunt plătite, odată intrată în Monitorul Oficial, nu se aplică și celor care au intrat în acest concediu în ultimele luni.

Documente doveditoare

Conform legii și ordinului cu normele de aplicare, în maximum 30 de zile lucrătoare de la momentul solicitării scrise, angajatul trebuie să furnizeze următoarele documente doveditoare:

  • pentru a dovedi rudenia, dacă e cazul: actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (de la caz la caz); 
  • dacă persoana căreia i s-a oferit îngrijire nu e rudă cu salariatul, trebuie să se facă dovada că locuiesc în aceeași gospodărie: actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de îngrijire;
  • documentul medical care atestă problema medicală gravă – biletul de externare din spital sau, după caz, de adeverința medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave (problemele medicale grave sunt listate în anexa acestui ordin, atașată mai jos).

Nu poate fi dispusă concedierea angajatului pe perioada concediului de îngrijitor.

Acordarea concediului nu e lăsată la aprecierea angajatorului, acesta este obligat să îl acorde dacă are solicitarea angajatului. Angajatorii care vor refuza acordarea concediului de îngrijitor salariaților ce îndeplinesc condițiile necesare vor risca amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei.

Angajatul ar trebui să fie informat cu privire la afecțiunile grave pentru care poate beneficia de acest drept, încă de la momentul solicitării, astfel încât acesta să-și poată clarifica singur, dinainte, dacă se încadrează sau nu la acordarea acestui tip de concediu.

Prelucrarea datelor personale – e necesar ca angajatorii să colecteze anumite informații, inclusiv date cu caracter personal, nu doar despre propriul angajat, ci și despre persoane care nu au nicio legătură cu compania; pentru respectarea legislației privind protecția datelor în cazul acordării concediului de îngrijitor este necesar ca angajatorii să stabilească temeiul juridic al prelucrării, să fie transparenți prin informarea persoanelor ale căror date sunt prelucrate și să se asigure că datele sunt gestionate în condiții de confidențialitate și siguranță.

Photo credit freepik.com.

Meniu