Contribuția la Fondul de Handicap în 2023: Actualizare în Funcție de Salariul Minim Garantat în Plată majorat de la 1 Octombrie 2023

FONDUL DE HANDICAP

Contribuția la Fondul de Handicap pentru firmele private și entitățile publice cu peste 50 de angajați va cunoaște o modificare semnificativă începând cu contribuția pentru luna Octombrie 2023, având la bază salariul minim garantat în plată. Conform prevederilor Legii nr. 448/2006, aceste entități sunt obligate să angajeze persoane cu handicap în proporție de cel puțin 4% din totalul angajaților.

În cazul nerespectării acestei obligații, firmele sunt supuse unei contribuții lunare către stat, echivalentul salariului minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu handicap. Astfel, începând cu anul 2023, angajatorii au avut de plătit o sumă fixă de 3.000 de lei pentru fiecare post neocupat de către persoane cu dizabilități. Începând cu contribuția aferenta lunii Octombrie 2023 aceasta contribuție a devenit 3300 Lei ca urmare a majorării salarialului minim brut garantat in plata de la 1 Octombrie.

Ca alternativă, firmele pot opta pentru o contribuție lunară la bugetul de stat, reprezentând cel puțin 50% din salariul de bază minim brut, înmulțit cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu handicap. Diferența până la suma menționată anterior poate fi utilizată pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Este important de menționat că valoarea de referință pentru această cota de 50% din contribuție a crescut si ea la de la 1.500 la 1.650 de lei începând cu 1 Octombrie 2023, după creșterea salariului minim garantat în plată.

Angajatorii au obligația de a declara lunar suma rezultată până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, utilizând formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Instrucțiunile de calcul au fost actualizate recent, iar procentul de 4% din totalul angajaților se determină ca medie aritmetică rezultată din efectivele zilnice de salariați, inclusiv zilele de repaus săptămânal, sărbătorile legale și alte zile nelucrătoare. În acest calcul nu sunt incluși salariații aflați în concediu fără plată, cei în grevă sau cei detașați în străinătate.

Photo credit shutterstock.com

Meniu