Cumulul pensiei cu salariul în contextul noii legi a pensiilor

Legea nr. 360/2023, aplicabilă începând cu data de 1 septembrie 2024 păstrează dreptul de a cumula pensia cu salariul, cu doar două excepții de la regulă. Nu există limitări legate de vârstă și nu se pune problema unei interdicții de a mai munci dincolo de 70 de ani.

CUPRINS

Condițiile generale pentru cumulul pensiei cu salariul

Conform noii legislații, dreptul pensionarilor de a cumula pensia cu veniturile provenite dintr-o activitate remunerată rămâne neschimbat. Astfel, pensionarii pot cumula pensia cu venituri din orice activitate pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale conform Codului fiscal, inclusiv activitățile desfășurate în calitate de prestator casnic reglementate de Legea nr. 111/2022, fără limitări de vârstă sau alte restricții generale.

Excepțiile de la regula generală

Senior couple using computer and taking notes while analyzing their home finances.

Există două categorii specifice de pensionari pentru care cumulul pensiei cu salariul este restricționat, astfel:

  1. Pensionarii beneficiari ai pensiei de urmaș: Aceștia nu pot cumula pensia cu venituri din salariu ce depășesc nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, dacă sunt în situațiile prevăzute în Legea nr. 360/2023 6 alin. (1) lit. a), b), sau d).
  2. Pensionarii cu pensie anticipată: Persoanele care beneficiază de pensie anticipată sunt restricționate să cumuleze pensia cu venituri din salariu în condițiile menționate anterior, vizând aceleași situații specificate.

Veniturile compatibile cu cumulul

Pensionarii pot obține venituri din alte surse decât salariul, cum ar fi activități independente (PFA), drepturi de autor, dobânzi, sau chirii, fără a le fi afectat dreptul de a cumula aceste venituri cu pensia. Este important să subliniem că, pentru veniturile din surse unde se datorează contribuția de asigurări sociale, pensionarii vor contribui la sistemul de pensii, ceea ce poate conduce la recalcularea pensiei în urma contribuțiilor adiționale.

Cumulul pensiei cu salariul în contextul noii legi a pensiilor

Prevederi speciale și derogări

Legea recunoaște existența regimurilor derogatorii stabilite prin legi speciale pentru anumite categorii de angajați ai statului, precizând că prevederile noii legi a pensiilor nu se aplică în mod uniform tuturor pensionarilor din România. Astfel, anumite categorii pot beneficia de condiții specifice în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă.

Sub prevederile recent actualizate ale legii pensiilor, posibilitatea de a cumula venituri din muncă cu pensia nu este limitată de vârsta pensionarului, cu condiția ca acesta să fie considerat apt pentru desfășurarea unei activități profesionale. În ciuda discuțiilor generate de mențiunea vârstei de 70 de ani în articolul 46 al noii legi, aceasta nu stabilește o limită de vârstă peste care munca este interzisă.

Este important de subliniat că, potrivit aceleiași legi a pensiilor, pensionarii au libertatea de a genera venituri suplimentare, active sau pasive, cum ar fi din închirieri sau investiții. Specificitatea acestor venituri constă în obligativitatea contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale (CAS) în anumite cazuri, ceea ce poate duce la o recalculare a pensiei în funcție de aceste contribuții adiționale realizate ulterior pensionării.

Photo credit freepik.com

Noutăți

Meniu