Din iunie apare o nouă categorie de salariați care beneficiază de facilitatea scutirii de impozit

facilitatea scutirii de impozit

În data de 25 aprilie a fost oficializat Ordinul comun 20.463/3.964/967/1.415/2022 al Ministerelor Cercetării, Educației, Muncii și Finanțelor care se aplică, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2023 și înlocuiește, cu unele modificări, normele anterioare ale scutirii de impozitul pe venit pentru IT-iști (aplicabile din ianuarie 2023).

Principalele modificări vizează:

Scutirea de impozit se aplică și salariaților din instituțiile publice locale.

Începând cu luna ianuarie 2023 s-a stabilit că scutirea de impozit este valabilă și pentru angajații IT de la stat, însă această scutire viza numai salariații din instituțiile publice centrale. Prin Ordinul comun facilitățile se extind și acoperă și IT-iștii din instituțiile publice locale.

În privința competențelor și atribuțiilor specifice postului, pentru specialiștii IT de la stat este prevăzut că acestea pot figura și în alte acte juridice ce prevăd atribuțiile de serviciu ale salariaților, în afară de fișa postului. Totodată, se prevede că posturile IT-iștilor pot face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei instituțiilor publice centrale și locale.

Facilitatea se poate aplica și salariaților delegați.

Actul normativ prevede că ”Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).

Așadar, pe lângă contractul individual de muncă, raportul de serviciu, actul de detașare și statutul special prevăzut de lege, pe listă se introduce actul de delegare, care anterior nu era inclus în regulile scutirii de impozit pe venit.

A fost introdusă o listă de activități acceptate pentru compartimentele specializate în care se află posturile de specialiști IT

Actul normativ a ajustat condiția referitoare la compartimentul specializat de informatică al angajatorului în care trebuie să se găsească postul sau posturile vizate de scutirea de impozit pe venit. Anterior era prevăzut că postul trebuie să facă parte dintr-un compartiment specializat de informatică. Regulile noi prevăd ca ”postul să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului: tehnologia informației și a comunicațiilor, inteligență artificială și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare și transformare digitală;”

Este important să subliniem că regulile scutirii de impozit pe venit pentru specialiștii în IT se aplică până la veniturile aferente lunii mai 2023, iar regulile noi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2023.

Photo credit freepik.com.

Noutăți

Meniu