Declarația 112 Actualizată: Modificări Cheie pentru IT, Construcții și Agroalimentar

DECLARATIA 112

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a oficializat o nouă versiune electronică a Declarației 112, formularul folosit de angajatori pentru raportarea taxelor salariale. Acest update vine în contextul modificărilor legislative din noiembrie 2023 (Legea 296/2023 privind reforma fiscala) care afectează veniturile salariaților din industria IT, construcții și agroalimentar.

Versiunea actualizată a formularului 112 a fost lansată miercuri, 20.12.2023 punând la dispoziție contribuabililor instrumentele necesare pentru completarea și depunerea declarației până la termenul limită de 21 decembrie 2023. Acest formular este, începând din 2024, și pentru raportarea taxelor privind veniturile prestatorilor casnici.

Principalele Modificări pentru Veniturile din IT, Construcții și Agroalimentar

Ordinul ANAF nr. 1.994/2023, publicat în Monitorul Oficial, aduce câteva schimbări semnificative în declarația 112:

  • Scutire Limitată de Impozit și Contribuție la Pensii pentru IT: Se introduce o scutire limitată de impozit pe venit și o scutire limitată a contribuției la pensii pentru salariații din IT.
  • Eliminarea Scutirii de la Contribuția la Sănătate: Pentru salariații din construcții și agroalimentar, scutirea de la contribuția la sănătate este eliminată.

Aceste modificări se aplică pentru veniturile aferente lunii noiembrie 2023 și trebuie raportate până la termenul de 21 decembrie 2023. ANAF a actualizat și versiunea electronică a formularului, facilitând astfel procesul de raportare pentru angajatori.

Veniturile Prestatorilor Casnici

Ordinul ANAF menționat anterior include și precizări privind declararea taxelor pentru veniturile prestatorilor casnici. Începând cu 1 ianuarie 2024, acești prestatori intră sub incidența Legii nr. 111/2022, iar ANAF a decis ca aceste taxe să fie reținute și declarate de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Pentru a simplifica procedura, ANAF stabilește că agențiile de muncă utilizează același formular 112 pentru raportările începând cu 2024.

Veniturile Lucrătorilor Culturali Profesioniști

În paralel, ANAF a pregătit un ordin dedicat contribuției asigurătorii pentru veniturile lucrătorilor culturali profesioniști. Acest ordin, aplicabil din semestrul în cursul căruia este publicat în Monitorul Oficial, impune utilizarea unui formular distinct, Declarația 114, care trebuie depusă semestrial de către angajatori.

În concluzie, aceste schimbări aduc o nouă perspectivă asupra procesului de raportare fiscală pentru diverse categorii de venituri și necesită o adaptare rapidă a angajatorilor la noile reglementări.

Photo credit shutterstock.com

Meniu