Exploring the Latest Trends in HR – Gabriel Gǎtejoiu, HR Operations & Business Development Director

industria resurselor umane
  • Care sunt principalele tendințe și provocări pe care le observați în industria resurselor umane în prezent?

Una dintre principalele provocǎri în prezent constǎ în dificultatea de a angaja pe posturi care presupun muncǎ necalificatǎ şi calificatǎ. Prin urmare, asistǎm în ultima perioadǎ la un aflux tot mai mare de angajaţi non-UE, pentru a cǎror integrare nu putem spune cǎ existǎ un plan pe termen lung, ci doar o strategie pe termen mediu orientatǎ cǎtre acoperirea nevoilor de personal curente.

În al doilea rând, influenţa digitalizǎrii şi tehnologizǎrii care este în creştere în ultimii ani aduce cu sine şi modificarea locurilor de muncǎ viitoare. Prin urmare, provocarea din aceastǎ perspectivǎ rezidǎ în pregǎtirea angajaţilor pentru a rǎspunde cerinţelor viitoare ale pieţei muncii şi aici este necesarǎ printre altele şi alinierea programelor de învǎţǎmânt profesional, preuniversitar şi universitar la aceste nevoi de business. Tot pe fondul acestui factor şi în sfera HR-ului vor fi necesare pe viitor noi competenţe, atât digitale, dar şi orientate cǎtre oameni şi bunǎ-starea acestora.

  • Cum credeți că acestea vor influența viitorul muncii temporare?

În mod cert afluxul de forţǎ de muncǎ non-UE deja influenţeazǎ evoluţia muncii temporare în România, în contextul în care este nevoie de crearea unui fond legislativ în ceea ce priveşte posibilitatea ca forţa de muncǎ non-UE sǎ poatǎ fi angajatǎ cu contract de muncǎ temporarǎ.

De asemenea, digilitalizarea contribuie la facilitarea relaţiei client-agent de muncǎ temporarǎ-salariat temporar, prin urmare, este nevoie ca agenţii de muncǎ temporarǎ sǎ se alinieze şi din punct de vedere tehnic cu clientul, atât în vederea aspectelor operaţionale care ţin de prestarea serviciilor de muncǎ temporarǎ, dar şi din punct de vedere al facilitǎrii relaţiei cu salariaţii temporari.

  • Ce soluții și inovații aduceți pe piață pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale angajaților și ale angajatorilor, în ceea ce privește flexibilitatea și gestionarea forței de muncă?

În condiţiile unui ritm tot mai alert al pieţei de afaceri, considerǎm cǎ promptitudinea şi reducerea timpului de rǎspuns la solicitǎrile primite de la clienţi este esenţialǎ. Prin urmare, suntem preocupaţi în mod constant sǎ identificǎm soluţii, inclusiv digitale, care sǎ ne ajute la optimizarea acestor indicatori pe care îi analizǎm în mod frecvent.

De asemenea, flexibilitatea în relaţiile cu clienţii este o caracteristicǎ a serviciilor noastre prin care încercǎm sǎ ne diferenţiem, iar în orice proiect derulat dorim sǎ înţelegem cât mai bine clientul şi nevoile acestuia şi sǎ implementǎm soluţii customizate prin care sǎ preluǎm în procesele noastre interne cât mai mult din procedurile clienţilor, astfel încât sǎ putem acţiona în calitate de parteneri ai companiei client, nu doar ca simplu furnizor de servicii. Tot din perspectiva parteneriatelor cu clienţii şi a anticipǎrii nevoilor acestora, ne implicǎm în proiecte care vizeazǎ atât flexibilizarea legislaţiei muncii, dezvoltarea de bune practici în domeniu, dar şi informarea pieţei de candidaţi în ceea ce priveşte cerinţele companiilor şi practicile de recrutare curente.

În plus, ne implicǎm din ce în ce mai mult în parteneriate care vizeazǎ pregǎtirea viitoarei pieţe de candidaţi, în direcţia comunicǎrii cǎtre mediul educaţional a nevoilor de business viitoare şi a orientǎrii elevilor cǎtre specializǎri care vor fi din ce în ce mai dorite în piaţa muncii.

  • Cum vedeți evoluția și potențialul industriei resurselor umane în contextul procesului de digitalizare și automatizare a resurselor umane? Ce soluții și tehnologii implementați pentru a vă menține relevanța?

Pe fondul avântului digitalizǎrii care s-a manifestat tot mai acut începând din perioada pandemiei, am actualizat în mod constant sistemele cu care lucrǎm, urmǎrim sǎ facilitǎm fluxurile operaţionale şi informaţionale prin implementarea de soluţii digitale care vizeazǎ atât managementul documentelor de personal, procesul de salarizare şi securitatea datelor, dar şi fluxul proceselor de recrutare. De exemplu, în condiţiile în care majoritatea candidaţilor se implicǎ preponderent în acele procese de recrutare care solicitǎ un efort cât mai redus de aplicare, am urmǎrit sǎ implementǎm soluţii menite sǎ simplifice procesul de aplicare, optimizarea etapei de screening a candidaţilor, conectarea automatǎ cu diferite platforme de joburi,  dar şi conectarea mult mai facilǎ la interviurile online.

  • Având în vedere dezbaterea legată de condițiile de angajare a lucrătorilor non-UE, care sunt provocările cu care vă confruntați în această direcție?

Aşa cum am menţionat anterior, pentru segmentul serviciilor de muncǎ temporarǎ, în condiţiile în care un numǎr semnificativ de companii ar dori sǎ angajeze personal non-UE, primordial este necesarǎ dezvoltarea şi implementarea unui cadru legislativ care sǎ permitǎ angajarea acestei categorii de personal cu contracte de muncǎ temporarǎ.

Gabriel Gǎtejoiu, HR Operations & Business Development Director

Noutăți

Meniu