Începând cu 16 martie 2023 nivelul indemnizațiilor de maternitate este redus semnificativ pentru cei care se asigură voluntar pentru concedii medicale

indemnizații maternitate

În Monitorul Oficial nr. 218 din 16.03.2023 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 10/2023 care aduce câteva modificări OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.  OUG 10/2023 a intrat în vigoare la 16 martie 2023.

Având in vedere lipsa banilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), a fost propusă încă de la începutul anului modificarea Ordonanței concediilor medicale astfel încât cei care se asigură voluntar pentru concediul de maternitate să nu mai primească indemnizații la fel de mari ca până acum. Inițiatorii măsurii arată disproporția între suma din contribuții și suma plătită ca indemnizație, propunând astfel ca plafonul de trei salarii minime să fie valabil și în cazul acestor indemnizații, iar Guvernul a fost de acord cu această plafonare.

Într-un comunicat publicat miercuri, 15 martie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a subliniat faptul că „Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcină și lăuzie, conform modificărilor și completărilor Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aprobate în ședința de guvern de astăzi. Totodată, venitul menționat va trebui să fie același cu cel înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate sau, după caz, cu media veniturilor lunare înscrise în declarație.

Valoare indemnizații maternitateCei care nu sunt asigurați în virtutea calității de salariat pot încheia un contract de asigurare pentru concedii și indemnizații medicale, în acord cu prevederile OUG nr. 158/2005, plătind o contribuție diferită de cea plătită ca asigurare socială de sănătate (CASS). Aceasta înseamnă că, indiferent dacă au plătit CASS, persoanele nesalariate se pot asigura pentru concedii medicale, dacă vor, plătind separat o contribuție pentru aceasta.

Având în vedere faptul că persoanele asigurate salariate plătesc atât contribuția de asigurări sociale de sănătate, cât și contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, neavând opțiunea de a se asigura facultativ la un venit mai mare, ceea ce determină o inegalitate între valoarea indemnizațiilor de maternitate de care beneficiază majoritatea persoanelor asigurate salariate, față de valoarea indemnizațiilor de care beneficiază persoanele nesalariate, care se pot asigura opțional la un venit liber ales, situația constituie o discriminare în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este menționat în Nota de Fundamentare – OUG 10/15.03.2023

 Modificarea prinsă în OUG nr. 10/2023 a eliminat regula aplicabilă până la momentul publicării actului normativ venitului ales pentru concediile de maternitate. Acum, după noua ordonanță, indiferent pentru ce se asigură, nesalariații pot plăti maximum 1% din trei salarii minime brute lunar. În 2023, aceasta va înseamnă maximum 90 de lei lunar. Totodată, în noua formulă de stabilire a venitului lunar ales ei se vor raporta și la veniturile din declarația unică, dacă e cazul.

Până la momentul publicării OUG nr. 10/2023, contribuția pentru aceste concedii era de 1% aplicată unui venit lunar ales de contribuabil – dar care trebuia să se încadreze în anumite limite: „nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia”, în acord cu OUG 158, dar cu excepția celor care se asigurau pentru a beneficia de concediul și indemnizația de maternitate, pentru care venitul ales putea fi de maximum 12 salarii minime brute. În consecință, cei care s-au asigurat în 2023 pe vechile reguli, special pentru concediul de maternitate, puteau plăti, conform normelor vechi, o contribuție lunară care se situa între 30 și 360 de lei. În nicio situație, nu aveam referiri la venitul înscris în declarația unică.

OUG nr. 10/2023 a modificat, totodată, baza de calcul a indemnizației de concediueliminând regula specială pentru concediile și indemnizațiile de maternitate. Astfel, regula general aplicabilă acum tuturor celor care se asigură voluntar pentru concedii medicale, inclusiv pentru sarcină și lăuzie, este că baza de calcul „se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurarepână la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată”. Anterior, baza de calcul a indemnizației pentru cei care optau pentru încheierea contractului de asigurare ca să beneficieze de indemnizația de maternitate se determina ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Pentru contractele de asigurare în derulare, la momentul intrării în vigoare a OUG 10/2023 respectiv, 16 martie 2023, mai exact, cei care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declarația unică depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, sau, după caz, mai mare decât valoarea a trei salarii de bază minime brute pe țară, vor modifica actualele contracte prin acte adiționale, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării ordonanței în Monitorul Oficial.

Photo credit freepik.com.

Noutăți

Meniu