Legea 118/ 2022 pentru modificarea Legii 52/2011 a zilierilor – completarea domeniilor în care firmele pot lucra cu zilieri

Începând din 2 mai 2022, data intrării în vigoare la legii, beneficiarii de lucrări din România definiți potrivit legii 52/2011, pot lucra cu zilieri într-un nou domeniu, respectiv pentru activitățile de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (clasa 7320), în conformitate cu Legea 118/ 2022.

Actul normativ, publicat in Monitorul Oficial nr. 411 din 29 aprilie 2022,  completează astfel Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și le permite acestora să desfășoare și activități de sondare a opiniei publice.

În expunerea de motive a actului normativ se arată că ‘în activitatea de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice există proiecte de scurtă durată în diferite perioade ale anului când activitatea presupune şi folosirea forţei de muncă necalificate, îndeosebi operatori de teren pentru completarea unor chestionare. În general, pe durata unui proiect, care este în jur de 2-3 săptămâni, este necesară angajarea a 50-100 de persoane în diferite părţi ale ţării, dintre care unii vor efectua activitate numai câteva zile, iar activitatea lor încetează după predarea chestionarelor. Din aceste motive este aproape imposibilă încheierea unor contracte de muncă cu un număr mare de persoane din diferite părţi ale ţării pe o perioadă care nu depăşeşte de obicei două săptămâni.”

Până la 2 Mai 2022, Legea nr. 52/2011 stabilea că munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

 • agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 • silvicultură, cu excepția exploatări forestiere;
 • pescuit și acvacultură;
 • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 • publicitate;
 • activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (săpături arheologice);
 • creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure;
 • activități de interpretare artistică – spectacole, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole, activități de gestionare a sălilor de spectacole și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa;
 • creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale;
 • activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare, precum și întreținerea spațiilor verzi din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale;
 • restaurante;
 • baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 • activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale;
 • hoteluri și alte facilități de cazare; facilități de cazare similare; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
 • facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cabane;
 • activități ale bazelor și cluburilor sportive;
 • activități de manipulare a mărfurilor și activitățile de curățenie și întreținere în domeniile enumerate anterior.

Care este numărul maxim de zile în care o persoană poate presta activități în regim zilier în decursul unui an? 

O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Care este numărul maxim de zile în care o persoană poate presta activități în regim zilier în decursul unui an prin intermediul unei agenții de intermediere? 

Zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată potrivit prezentei legi pot presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Agențiile de intermediere, care desfășoară aceasta activitate in condițiile Legii 52/2011, nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia.

 Care este numărul maxim de zile în care o persoană poate presta activități în regim zilier în decursul unui an pentru același beneficiar? 

Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Care este plata minimă pentru un lucrător zilier?

Potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, zilierii au dreptul la o remunerație zilnică brută ce nu poate fi mai mică decât valoarea orară a salariului minim. Concret, pentru 2022, aceasta va fi de  15,239 lei/oră (conform HG nr. 1.071/2021).

Noutăți

Meniu