Legea 340/2023 asigură stabilitate pentru persoanele cu afecțiuni ireversibile: Certificat de handicap cu valabilitate nelimitată

Începând cu 16 noiembrie 2023, o nouă lege impune schimbări semnificative în acordarea certificatelor de handicap pentru persoanele cu afecțiuni ireversibile. Astfel, comisiile de evaluare sunt obligate să elibereze certificate de încadrare în grad de handicap cu valabilitate nelimitată pentru această categorie de persoane, care nu pot beneficia de programe de recuperare. Cu toate că această prevedere există în legislație, ea nu a fost implementată eficient până acum, iar noua lege impune respectarea ei sub sancțiunea aplicării unor amenzi semnificative, cu valori între 30.000 și 100.000 de lei pentru Comisiile de evaluare.

Autoritățile responsabile trebuie acum să stabilească afecțiunile medicale considerate ireversibile în perioada următoare. Legea 340/2023, aplicabilă din 16 noiembrie, aduce o schimbare importantă pentru persoanele cu dizabilități ireversibile, asigurându-le un certificat cu o valabilitate permanentă. Aceasta elimină necesitatea reevaluărilor periodice și oferă securitate persoanelor respective în ceea ce privește statutul lor medical.

Această inițiativă legislativă vine în contextul eforturilor de facilitare a vieții persoanelor cu dizabilități, oferindu-le o formă de certitudine și eliminând procedurile birocratice inutile. De asemenea, legea vine în sprijinul acestor persoane prin introducerea unor sancțiuni mai aspre pentru comisiile de evaluare care nu respectă noua regulă, asa cum am arătat anterior.

Prin această modificare, se dorește nu doar asigurarea respectării legii, ci și garantarea unor condiții mai bune pentru persoanele cu afecțiuni ireversibile, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții acestora și la facilitarea accesului la serviciile sociale de care au nevoie.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap:

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi și facilități privind ocrotirea sănătății, educație și formare profesională, asistență socială, locuință, amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional, facilități fiscale, etc.

Conform legii, gradele de handicap sunt: ușor, mediu, accentuat și grav, iar tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat și cel de boli rare.

Calificarea unei persoane pentru accesarea acestor drepturi și facilități se face în urma verificării și certificării handicapului. Certificatul dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de drepturile și înlesnirile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

Pentru a obține un astfel de certificat, persoanele cu handicap trebuie să se prezinte la comisie, pentru evaluarea situației lor. Excepție de la această regulă fac persoanele cu handicap grav, a căror reevaluare se poate face la domiciliu.

În ceea ce privește reevaluarea pentru încadrarea în grad și tip de handicap, persoanele interesate sunt obligate, conform Legii 448/2006, să se prezinte la comisiile de evaluare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare.

Conform Metodologiei privind funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap, documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt:

  • Cerere-tip de evaluare;
  • Copie de pe documentele de identitate;
  • Documente medicale;
  • Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Documentele medicale menționate în enumerarea de mai sus sunt:

  • Referat privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  • Scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situația primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
  • Investigații paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.

Se recomandă persoanelor cu dizabilități să verifice, înainte de a se deplasa, telefonic sau pe paginile de internet ale direcțiilor generale de asistență socială din zona lor de reședință, care sunt documentele pe care acestea le solicită, pentru că unele dintre aceste instituții solicită și alte înscrisuri, așa cum se poate constata consultând site-urile DGASPC teritoriale, unde, in cazuri particulare, pe lângă documentele specificate în Metodologie, sunt cerute și alte documente precum adeverință de salariat, talon de pensie, decizie de pensionare sau adeverință de venituri de la ANAF.

Photo credit freepik.com

Meniu