Legea 342/2023. Schimbări semnificative în acordarea indemnizației de risc maternal: Aceasta va putea fi cerută și de femeile care nu sunt salariate, în anumite condiții

indemnizație risc maternal

Legea 342/2023 din 10 noiembrie 2023 pentru completarea art. 10 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul  Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023, aduce modificări semnificative privind indemnizația de risc maternal, oferind posibilitatea femeilor care se asigură voluntar în sistemul de sănătate de stat să solicite această indemnizație. Legea a intrat in vigoare la 16.11.2023.

CUPRINS

Ce modificări aduce Legea 342/2023?

Actul normativ a modificat OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate astfel încât, la fel ca salariatele, și femeile care se asigură voluntar în sistemul de sănătate de stat și pentru concedii și indemnizații medicale să poată solicita indemnizația de risc maternal. La fel ca în cazul acestora din urmă, concediul şi indemnizația de risc maternal se va acorda celor care se asigură voluntar fără condiție de stagiu de asigurare.

Care este cuantumul indemnizației de risc maternal?

Cuantumul indemnizației de risc maternal va fi de 75% din baza de calcul, care potrivit proiectului va fi reprezentată de media veniturilor lunare asigurate conform contractului de asigurare.
Trebuie menționat faptul că pentru a putea beneficia de aceste indemnizații, este necesară încheierea unui contract separat cu Casa de Asigurări de Sănătate și plata unei cote de 1% din veniturile declarate în contract. Așadar, indemnizațiile de risc maternal nu pot fi acoperite de cota obișnuită de CASS.

Reglementat atât la nivel național, prin OUG 96/2003, cât și la nivel european, cu referire la Directiva 92/85/CEE, concediul de risc maternal reprezintă o componentă esențială a legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.indemnizație risc maternal

Cadrul legal

OUG 96/2003 stabilește cadrul legal, furnizând o listă nelimitativa a activităților cu potențial risc pentru femeile însărcinate sau care alăptează. Pentru a asigura protecția, angajatorii sunt obligați să evalueze expunerea la riscuri, inclusiv natura, gradul și durata acesteia.

Exercitarea dreptului la concediul de risc maternal

Procesul începe odată ce salariata gravidă informează în scris angajatorul și atașează un certificat medical care atestă starea de graviditate. Angajatorul are apoi obligații clare în privința prevenirii expunerii la riscuri și evaluării condițiilor de muncă, implicând medicul de medicina muncii.

Proceduri și termene

O serie de obligații se impun angajatorului în ceea ce privește evaluarea și raportarea riscurilor. Rapoartele scrise, inclusiv rezultatele evaluărilor și măsurile necesare, trebuie înmânate reprezentanților salariaților cu responsabilități în securitate și sănătate în cel mult cinci zile lucrătoare.

Confidențialitate și notificare

Angajatorul trebuie să asigure confidențialitatea informațiilor privind starea de graviditate și să notifice medicul de medicina muncii și ITM în termen de 10 zile lucrătoare de la informarea scrisă a salariatei. Confidențialitatea este menținută cu acordul scris al salariatei.

Confidențialitate și notificare

Măsuri pentru evitarea riscurilor

În cazul în care evaluările evidențiază riscuri, angajatorul trebuie să ia măsuri, cum ar fi modificarea temporară a condițiilor de muncă sau a programului de lucru, cu menținerea veniturilor salariale. Acesta este primul pas pentru a evita expunerea la riscuri.

Opțiuni suplimentare: transfer sau concediu de risc maternal

Dacă modificarea condițiilor de muncă nu este posibilă, angajatorul poate considera transferul salariatei la un alt post fără riscuri sau acordarea concediului de risc maternal. Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au dreptul la acest concediu în anumite condiții.

Durată și consultații medicale obligatorii

Concediul de risc maternal poate dura până la 120 de zile, acordat de medicul de familie sau specialist. Salariata este obligată să se prezinte la consultații prenatale și postnatale, iar acordarea certificatului medical este condiționată de respectarea acestei obligații.

Munca de noapte și protecții suplimentare

În cazul muncii de noapte, salariata trebuie să își exprime acordul, iar angajatorul trebuie să obțină avizul medicului de medicina muncii înainte de începerea activității. Transferul la muncă de zi este o opțiune în cazul afectării sănătății de către muncă de noapte, cu menținerea salariului.

Activități interzise și transfer la alte locuri de muncă

Salariale gravide, lăuze sau care alăptează nu pot desfășura muncă în condiții insalubre. Angajatorul este obligat să le transfere la alte locuri de muncă, menținând salariul de bază brut lunar.

Propunere de lege –  Indemnizațiile primite de PFA în mod eronat nu vor mai fi urmărite de stat

Pe fondul interpretărilor greșite ale legislației de către unele case de asigurări de sănătate județene, care au acordat necorespunzător indemnizații de risc maternal PFA-urilor, anumite femei s-au văzut nevoite să restituie sumele primite în mod eronat.

Pentru a corecta această interpretare eronată, o propunere legislativă vizează anularea datoriilor generate de indemnizațiile de risc maternal primite necorespunzător începând cu anul 2018 de către femeile asigurate voluntar pentru concedii medicale. De asemenea, sumele deja recuperate vor fi restituite în termen de două luni de la adoptarea acestei propuneri ca lege.

În plus, se prevede restituirea cheltuielilor de judecată pentru procedurile judiciare inițiate în vederea recuperării acestor indemnizații, dacă instituțiile statului le-au solicitat.

Indemnizațiile de risc maternal acordate începând cu anul 2018 persoanelor care nu sunt salariate și pentru care nu au fost emise decizii de recuperare nu vor mai fi urmărite.

De asemenea, deciziile agențiilor județene de plăți și inspecție socială privind calculul indemnizațiilor de concediu de creștere a copilului (CCC) pentru PFA-uri, din care au fost eliminate indemnizațiile de risc maternal începând cu anul 2018, vor fi revocate în 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestui proiect. Vor fi emise noi decizii de indemnizații, iar drepturile bănești neacordate vor fi achitate.

Photo credit shutterstock.com

Meniu