Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Bilete de Valoare

În luna iunie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Principalele modificări vizează

  • Creșterea valorii nominale maxime a unui tichet de masă de la 20 de lei la 30 de lei care se aplică, începând cu 1 iulie 2022, și în semestrul al doilea al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023. Angajatorii au putut acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită de până la 30 RON/tichet de masă/zi, și valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună;
  • Excepția de acordare a tichetelor cadou – acestea vor putea fi oferite, ocazional, din fonduri proprii, de organizațiile sindicale legal constituite, membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai respectivei organizații. Frecvența acordării acestor tichete cadou și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale, iar prevederile referitoare la achiziționarea și emiterea tichetelor cadou se vor aplica în mod corespunzător.
  • Extinderea utilizării voucherelor de vacanță – Acestea vor putea fi utilizate în acord cu prevederile Legii nr. 187/2022 și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat este stabilita prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor.
Meniu