Legea nr. 283/2022 pentru modificarea Codului Muncii aduce noutăți importante în privința perioadei de probă aplicabile începând cu 22 octombrie

perioada de probă

Pe lângă durata perioadei de probă, începând cu 22 octombrie anul curent, data intrării in vigoare a Legii 283, angajatorii trebuie să introducă în contractele de muncă și condițiile acestei perioade, în acord cu prevederile legii nr. 283/2022.

Noile prevederi transpun practic în legislația românească prevederile Directivei europene 1.152/2019, unde sunt listate clauzele obligatorii în contractele de muncă, completând astfel prevederea incompletă pe care o aveam deja în Codul Muncii: „durata și condițiile perioadei de probă, dacă există”.

Practic, dincolo de aspectele stabilite de Codul Muncii – perioadă maximă, drepturi și obligații ale părților – condițiile perioadei de probă trebuie să fie creionate, până la urmă, de angajator și de specificul activității sale. Modificările aduse de Legea nr. 238/ 2022 impun transparență față de angajatul în perioada de probă care trebuie să fie informat inclusiv cu privire la situațiile în care contractul de muncă ar înceta exclusiv printr-o notificare scrisă și fără preaviz, pe durata sau la finalul perioadei de probă.

Este important să reamintim că perioada de probă are o durată maximă de 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere în cadrul contractelor cu durată nedeterminată. Pentru contractele cu durată determinată perioada de probă poate fi cuprinsă între 5 și 45 de zile lucrătoare, în funcție de durata contractului. Pentru contractele de munca temporară perioada de probă poate fi cuprinsă între 5 și 30 de zile lucrătoare, în funcție de durata contractului.

O a doua modificare care se referă la perioada de probă interzice stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care părțile încheie un nou contract de muncă în termen de 12 luni. Astfel, în acord cu prevederile actului normativ Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții”.  Interdicția ce vizează perioada de probă nu afectează și contractele de muncă aflate în executare.

Legea nr. 283/2022 prevede, totodată că angajatul care a trecut peste perioada de probă are dreptul „de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin șase luni la același angajator”. Angajatorul trebuie să răspundă motivat și în scris acestei solicitări, în termen de cel mult 30 de zile.

Noutăți

Meniu