Lista albă și lista neagră a contribuabililor, din punct de vedere al plătitorilor de taxe și contribuții fiscale către ANAF

Lista albă

Prin OG 31/2022 s-a stabilit  la început de septembrie 2022, obligativitatea Fiscului de a publica trimestrial lista contribuabililor care nu au obligații restante. Este vorba de listă albă a firmelor corecte, care trebuie să apară în paralel cu actuala listă neagră a firmelor cu datorii – până la finalul lunii de după fiecare trimestru.

„Organul fiscal central, precum și organul fiscal local au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare”, prevede OG 31/2022 (punctul 17 de la articolul I), actul care conține măsura.

Ordonanța a intrat în vigoare la 3 septembrie 2022, iar pe 1 noiembrie 2022, ANAF a publicat Ordinul 1.923/2022, care conține condițiile de îndeplinit, de către persoanele juridice, pentru a fi incluse pe lista contribuabililor corecți.

Conform comunicatului transmis în 3 noiembrie 2022, ANAF a publicat deja prima listă albă – cea pentru trimestrul al treilea din 2022, care este disponibilă aici și care include 571.300 de contribuabili fără restanțe fiscale. ANAF va actualiza informațiile astfel:

  • finalul lunii ianuarie 2023, pentru trimestrul al patrulea din 2022;
  • finalul lunii aprilie 2023, pentru trimestrul unu din 2023;
  • finalul lunii iulie 2023, pentru trimestrul al doilea din 2023;
  • finalul lunii octombrie 2023, pentru trimestrul al treilea din 2023;
  • finalul lunii ianuarie 2024, pentru trimestrul al patrulea din 2023 și așa mai departe.

Pentru a fi incluse în lista albă, companiile trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele:

  • toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal până la întocmirea listei sunt depuse pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale,. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie, de către organul fiscal;
  • au achitat la scadență/termenul de plată prevăzut de lege obligațiile principale și accesoriile în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
  • nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

În cazul celor care au sedii secundare, condițiile de mai sus sunt verificate atât pentru activitatea proprie, cât și pentru sediile secundare. Însă pe lista albă apare numai contribuabilul care are sedii secundare, fără să mai fie menționate și sediile secundare. Contribuabilii inactivi nu sunt incluși deloc pe listă.

Pe lista contribuabililor corecți figurează strict denumirea persoanei juridice și codul de identificare fiscală.

De menționat că procedura din Ordinul ANAF 1.923/2022 vizează numai creanțele fiscale administrate de Fisc. În cazul creanțelor fiscale administrate de autoritățile locale, procedura trebuie stabilită, la nivelul fiecărei localități, prin hotărâre a consiliului local.

Lista albă poate fi consultată accesând ANAF.ro, Servicii Online, Lista contribuabililor fără obligații restante.

În paralel funcționează lista neagră a contribuabililor care au restanțe către ANAF.

Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

Lista neagră poate fi consultata accesând ANAF.ro, Servicii Online, Obligații restante către bugete.

Photo credit www.freepik.com

Noutăți

Meniu