Lista persoanelor juridice care pot organiza și administra stagii de voluntariat a fost extinsă potrivit Legii 211/ 2022

stagii voluntariat

Legea 211/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 13 iulie 2022, modifică, începând cu data de 16 iulie 2022, Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat.

Actul normativ extinde reglementarea participării la voluntariat a persoanelor fizice de la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, precum și la cele organizate de întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de inserție.

Se modifică, totodată, definiția organizației gazdă. Aceasta este redefinită ca fiind” persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, ori întreprinderea socială sau întreprinderea socială de inserție, care organizează și administrează activități de voluntariat.”

De asemenea, este introdusă o completare a Legii nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială. Astfel, întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, avute in vedere de noua lege, au obligația de a transmite la agenția de ocupare și o copie după registrul de evidență a voluntarilor odată cu depunerea raportului de activitate anual prevăzut de prezenta lege.

stagii voluntariatConform Legii voluntariatului, activitățile de voluntariat se pot desfășura în domenii precum arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară sau dezvoltarea socială.

La baza unui stagiu de voluntariat stă un contract scris, ce reprezintă convenția încheiată între un „voluntar şi organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.”

La finalul activității, voluntarii pot primi din partea organizației gazda, la cerere, un certificat de voluntariat, ce va fi considerat experiență profesională sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. Trebuie să precizăm însă faptul că activitatea de voluntariat nu reprezintă vechime în muncă, motiv care nu o face foarte răspândita si utilizata in practica.

Cei care au efectuat activități de voluntariat pot avea însă un avantaj în cazul unor concursuri pentru ocuparea posturilor în instituțiile publice. Articolul 23 al Legii 78/2014 prevede: „La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, autoritățile și instituțiile publice și angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obținute din activități de voluntariat, eliberate în condițiile prevăzute de prezenta lege, în situația în care acestea constituie criterii de selecție”.

Activitatea de voluntariat nu este remunerată, însă organizația-gazdă poate suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport sau alte cheltuieli care apar pentru voluntar în activitatea sa. Voluntarul poate renunța la aceste beneficii printr-o declarație pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizației-gazdă.

Companiile nu pot beneficia direct de serviciile voluntarilor, ci doar prin intermediul unei organizații non-profit, cu care voluntarul încheie acest tip de contract scris si daca activitățile voluntarului se circumscriu cerințelor legii.

Photo credit https://www.freepik.com

 

Noutăți

Meniu