Mecanismul compensării a fost extins pentru a acoperi mai multe datorii fiscale

În acord cu Legea 93/2023 pentru modificarea Codului Fiscal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 320 din 18 aprilie 2023 și care a intrat în vigoare la data de 21 aprilie 2023,  mecanismul compensării, ce permitea firmelor să-și acopere datoriile fiscale cu sumele de recuperat de la Fisc, se extinde astfel încât să se aplice și atunci când creanțele sunt administrate de entități publice diferite. Acest lucru este posibil doar în situația în care firma deține o hotărâre judecătorească definitivă.

Legea 93/2023 prevede, în esență, extinderea mecanismului de compensare a creanțelor fiscale prevăzut de Codul de procedură fiscală.

Noul act normativ stipulează că „Prin excepție (…), creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și, respectiv, creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică. Procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inițiat la propunerea ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală – n. red.)”.

Pentru a explica situația pe care vor să o rezolve, inițiatorii legii au dat ca exemplu, mai întâi, situația unei firme care are de recuperat, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, un milion de lei ca sumă plătită pe nedrept ca impozit pe profit. Suma poate fi compensată fără probleme cu obligațiile firmei către bugetul de pensii sau de sănătate, având în vedere că, în această situație, creanțele sunt administrate de aceeași entitate – ANAF.

În cel de-al doilea exemplu firma are de recuperat aceeași suma plătită pe nedrept ca impozit local pe clădiri. În acord cu regulile aplicabile până la intrarea in vigoare a Legii 93/2023 compensarea cu obligațiile către bugetul de sănătate sau de pensii era imposibilă, având în vedere că aceste creanțe sunt administrate de entități diferite, respectiv, respectiv primărie și ANAF.

Prevederile Legii 93/2023 se aplică, de asemenea, creanțelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive (și nestinse) până la data de 21 aprilie 2023.

Photo credit freepik.

Meniu