Nivelul și specialitatea studiilor absolvite vor fi notate de luna aceasta în Revisal, iar salariații și foștii salariați vor avea acces online la datele din Registru

Revisal

Luna aceasta, la 26 mai, a intrat în vigoare Legea nr. 144/2022 prin care se modifică și se completează art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. Legea a fost publicată luni, în Monitorul Oficial nr. 502 din 23 mai 2022.

Pentru a veni în sprijinul celor care ocupă funcții pentru care sunt obligatorii anumite calificări, în Registrul de evidență a salariaților vor fi incluse, de acum înainte, și informații despre nivelul și specialitatea studiilor absolvite. Până acum aceste aspecte puteau fi trecute la rubrica Mențiuni în REVISAL.

Totodată, REVISAL va fi accesibil online pentru salariați și foști salariați, iar aceștia vor putea să vizualizeze, descarce și să tipărească aceste date, precum și să genereze online și să descarce un extras din Registru.

Acest extras din Registru poate fi utilizat ulterior pentru a se face dovada vechimii în muncă și/ sau specialitatea.

Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) se întocmește în  formă electronică. Angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor și transmit datele online, pe portalul Inspecției Muncii. Evidența datelor din registru, transmise de angajatori se ține într-o bază de date administrată de Inspecția Muncii.

Până acum nu exista un cadru legal prin care salariații să poată avea acces nerestricționat la datele proprii din registrul de evidență al salariaților. Pentru a obține un extras din registru, angajații depindeau, fie de angajator, fie de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În ambele situații, extrasul era emis în urma depunerii unei cereri scrise, ce se soluționa în termen de 15 zile.

Noua reglementare mai stipulează că ”metodologia de întocmire a Registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, condițiile privind accesul online al salariaților sau al foștilor salariați la datele din registru, inclusiv condițiile privind dovada vechimii în muncă și/sau în specialitate, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului.”

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, se vor stabili procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din Registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se va putea dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Sursa foto-freepik.com

Meniu