Noi dezbateri pe marginea Directivei Europene privind munca prin Agent de Munca Temporară

În ultimele luni, World Employment Confederation – Europe, a urmărit cu atentie discuțiile la nivel european cu privire la Directiva privind Munca prin Agent de Muncă Temporară.

 Cele mai importante aspecte ale acestor dezbateri sunt evidențiate mai jos:

 –       Sindicatele de la nivel european, inclusiv ETUC și UNI- Europa, solicită revizuirea Directivei privind munca prin Agent de Muncă Temporară pentru a răspunde mai eficient situațiilor de subcontractare a lucrătorilor Agentului de Muncă Temporară și pentru a combate abuzurile în contextul activităților transfrontaliere, în special în Europa de est și sud-est.

 –       Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri o analiza a Directivei Europene privind munca prin Agent de Muncă Temporară în vederea identificării posibilelor lacune în protejarea lucrătorilor agenților de muncă temporară și a nevoilor de revizuire a Directivei.

 –       De asemenea, Consiliul UE a încurajat Comisia Europeană să analizeze măsurile de protecție a lucrătorilor Agenților de Muncă Temporară în contextul Covid-19.

 –        În plus, Curtea de Justiție UE a publicat în 2020 o analiză privind natura temporară a muncii prin agentul de muncă temporară, subliniind faptul că Statele Membre au un grad ridicat de libertate în determinarea condițiilor și stabilirea restricțiilor privitoare la prevederile  privind serviciile de muncă prin agent de muncă temporară.

–       Planul de Acțiune al Comisiei Europene din Pilonul European al Drepturilor Sociale are în centru, în mod evident, industria agenților de muncă temporară și Directiva privitoare la Munca prin Agent de Muncă Temporară: Comisia a subliniat aici faptul că a adoptat orientările privind libera circulație a lucrătorilor și cu privire la lucrătorii sezonieri în UE, în contextul pandemiei COVID-19. În continuarea acestor demersuri, au fost colectate date privind utilizarea muncii prin agent de muncă temporară, în particular în contextul muncii transfrontaliere. Acestea vor oferi Comisiei baza pentru evaluarea nevoilor legislative sau a altor acțiuni la nivel european, respectiv, o posibilă revizuire a Directivei privind Agentul de Muncă Temporară.

Evaluare și demersuri:

Dezbaterile recente, cazurile și angajamentele politice aflate în legătură cu Directiva privind munca prin Agent de Muncă Temporară reprezintă o prioritate pentru WEC (World Employment Confereration).

În prezent, WEC-Europe se află într-o etapa de identificare de situații în rândul Membrilor Comitetului Afacerilor Publice European și in contact cu factorii de decizie UE pentru stângerea dovezilor și evaluarea probabilităților și riscurilor asociate re-deschiderii Directivei privind Munca prin Agent de Muncă Temporară.

Etapa de identificare a situațiilor va genera discuții pe marginea strategiei politice și de promovare în cadrul întâlnirilor Comitetului Executiv și al Consiliului de Administrație din iunie 2021. Membrii World Employment Confederation – Europe trebuie să informeze Sediul Central WEC în legătură cu toate demersurile de la nivel național asociate Directivei privind Munca prin Agent de Muncă Temporară.  

Meniu