Noi instrucțiuni privind calcularea fondului de handicap

calcul fond handicap

Instrucțiunile privind aplicarea prevederilor din Legea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, legate de plata contribuției la fondul special de către firmele cu peste 50 de salariați, care nu au angajați cu handicap au fost înlocuite prin Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 1.001/2022, ce a intrat în vigoare la 20 octombrie 2022.

Aceasta este prima modificare care survine în instrucțiunile care se regăseau Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008, cu toate ca art. 78 din Legea 448/2006 a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului.

Instrucțiunile au ca scop reglementarea unitară a prevederilor art. 78 alin. (2) și (3) din Legea 448/2006 și de a îndruma firmele privind aplicarea corectă a legii și a obligațiilor ce le revin din ea.

Conform Legii nr. 448/2006, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de salariați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Angajatorii care nu îndeplinesc această obligație trebuie să plătească lunar către stat o sumă egală cu salariul minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. De asemenea, există posibilitatea ca aceste firme să plătească lunar către stat doar jumătate din suma rezultată de mai sus, iar din diferența rămasă să cumpere, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii realizate din activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

calcul fond handicapProcentul de 4% din numărul total de angajați se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și alte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, împărțită la numărul total de zile calendaristice. Pentru efectivele zilnice nu se includ salariații aflați în concediu fără plată, cei aflați în grevă, cei detașați la lucru în străinătate și nici cei cu contractele de muncă suspendate. De asemenea, este prevăzut că pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția celor al căror contract de muncă a încetat în acea zi.

Sumele datorate reprezintă obligații de plată la bugetul de stat și se declară lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, prin formularul fiscal 100, poziția 24: Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Photo credit www.freepik.com

Noutăți

Meniu