Noi modificări adoptate de Guvern în privința concediului paternal

concediul paternal1

În data 26.08.2022 a fost aprobată de Guvern Ordonanța de Urgență 117/2022, pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, fiind stabilită o nouă durată pentru concediu paternal. Astfel, în acord cu prevederile actului normativ, durata concediului paternal crește de la 5 zile, așa cum era prevăzut anterior prin Legea 210/1999, la 10 zile lucrătoare.

OUG 117/2022 transpune, în fapt, prevederile Directivei CE 1158/2019, care include măsuri privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și a intrat în vigoare la data de 29.08.2022, data publicării in Monitorul Oficial.

concediul paternalCine poate beneficia de concediu paternal?

Ordonanța asimilează lucrătorilor (persoanelor care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu încheiat conform legii) și implicit celor care pot beneficia de concediu paternal și următoarele categorii de persoane:

  1. cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă încheiate potrivit  67^1 alin. (1) lit. a)-e) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  2. cele care desfășoară activitate pe baza unor convenții de muncă individuale încheiate potrivit Legii nr. 1/2005privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
  3. directorii care desfășoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management încheiate potrivit Legii nr. 66/1993privind contractul de management;
  5. cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. cele care ocupă o funcție de demnitate publică.

Care este numărul de zile de care poate beneficia tatăl la nașterea unui copil

Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare.

În funcție de categoria de personal din care fac parte, lucrătorii pot cumula dreptul la concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile.

Astfel, în cazul taților care se află în serviciu militar, permisia acordată crește de la șapte la zece zile lucrătoare.

De asemenea, dacă tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2 din lege, se majorează cu 5 zile lucrătoare. O noutate adusă de actul normativ este faptul că tatăl poate beneficia de cele 5 zile pentru fiecare copil nou-născut, în baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut. Anterior erau acordate 10 zile libere, o singură dată, în baza atestatului de absolvire și în termen de 8 săptămâni de la nașterea copilului.

Practic, Guvernul a făcut o „rocadă” între perioadele aplicabile până acum – în loc de cinci zile inițiale plus zece zile suplimentare, mai nou avem zece zile inițiale plus cinci zile suplimentare. Diferența e că, de acum, tatăl salariat are dreptul la un concediu paternal de maximum 15 zile la fiecare naștere, anterior acest număr maxim de zile fiind posibil numai la prima naștere (începând cu al doilea copil, era posibil un concediu de maximum zece zile).

Care este cuantumul indemnizației plătite angajatului în perioada concediului paternal?

Conform ordonanței de urgență, în timpul concediului paternal, tatăl va beneficia de indemnizația egală cu salariul aferent perioadei respective. Plata acestor drepturi de concediu va rămâne ca și în trecut în sarcina angajatorului, care le va achita din fondurile de salariu.

Este, de asemenea, de notat faptul că ”perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.”

Legea prevede, totodată, că ”Drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se mențin pe toată durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia.” iar ”la încetarea concediului paternal, lucrătorului i se aplică prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiind de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.”

În plus, este menționat în mod expres că ”este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate,” iar angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal, cu excepția concedierii ”pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii”.concediul paternal2Amenzi

Noua lege a introdus obligația expresă de a aproba concediul paternal, a cărei încălcare poate aduce o amendă între 4.000 și 8.000 de lei. Amenda este, totodată, valabilă și pentru neîndeplinirea următoarelor obligații noi:

  • angajatorii trebuie să informeze angajații cu privire la dreptul la concediul paternal;
  • angajatorii trebuie să acorde angajaților aflați în concediul paternal toate drepturile de care aceștia beneficiau înainte de acest concediu și apoi să le mențină la revenirea din concediu.

O interdicție nou-introdusă pentru angajatori este de a dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariaților care se află în concediul paternal. Singurele excepții sunt concedierile care se fac în contextul falimentului sau reorganizării judiciare. În caz contrar, companiile riscă amenzi între 3.000 și 10.000 de lei. Aceeași amendă este valabilă și pentru încălcarea următoarelor obligații:

  • la încetarea concediului paternal, angajatorul este obligat să primească lucrătorul la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiții de muncă echivalente; salariatul are dreptul de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței;
  • este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau efectuat concediul paternal.

Aplicabilitate

Schimbările aduse Legii concediului paternal se aplică doar cererilor înaintate începând cu 29 august 2022, data intrării in vigoare a Ordonanței de modificare. Cererile depuse anterior se soluționează conform regulilor în vigoare la data depunerii lor.

Ministerul Muncii are la dispoziție 30 de zile de la intrarea ordonanței în vigoare, respectiv până pe 28 septembrie, pentru a modifica normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii concediului paternal.

Photo credit freepik.com

Noutăți

Meniu