Noul model al declarației 112

Declarația 112

Având în vedere modificările legislative apărute în ultima perioadă, se impunea o nouă actualizare a formularului pentru Declarația 112. Aceasta a venit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 165/2023, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (OPCNPP) nr. 7/2023, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OPCAS) nr. 1.272/2023 și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 456/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” publicat în Monitorul Oficial nr. 119 bis din data de 10 februarie 2023.

Modificările aduse formularului se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 și așa cum precizam anterior au în vedere integrarea modificărilor legislative din ultima perioadă, respectiv:

 1. OUG 168/2022.

În acord cu art. XXXVII din OUG 168/2022, „prin derogare de la prevederile art. 78art. 139 alin. (1)art. 140art. 157 alin. (1) și ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/ lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

  1. nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  2. venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, astfel cum este definit la  76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.”

Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (5) al aceluiași articol, ”Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) și ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6)-(5^9) și ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se diminuează cu suma de 200 lei lunar.”

Dar și modificările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2023:

 1. Încetarea aplicabilității măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim”, prevăzută prin Ordonanța de Urgență Nr. 67/2022 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 2. Introducerea unor noi condiții de muncă potrivit Legii 351 din 12 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice;
 3. Introducerea unor deduceri la calculul impozitului pe venitul din salarii, potrivit Legii nr.34/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si Ordonantei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale;
 4. Abrogarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art.VI alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

Așadar, Formularul 112 a fost actualizat pentru a fi compatibil cu prevederile legale aplicabile pentru raportarea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023, inclusiv cu privire la raportarea beneficiilor sub formă de acțiuni sau părți sociale.

Astfel, în acord cu modificările aduse Declarației 112, avantajele sub forma dreptului la acțiuni sau părți sociale acordate de persoanele juridice angajaților, administratorilor și/ sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un preț preferențial, se vor raporta prin Declarația 112 doar la momentul exercitării acestora, nu și la momentul acordării, așa cum prevedea versiunea anterioară a formularului. Secțiunea se va completa cu valoarea avantajelor care se determină la momentul exercitării opțiunilor și reprezintă diferența dintre valoarea de piață a titlurilor de participare la momentul exercitării acestora și prețul de achiziție (în cazul celor acordate cu titlu gratuit, se va completa valoare zero).

De asemenea, modificările aduse Formularului 112:

 • permit aplicarea plafonului de 33% pentru anumite tipuri de beneficii;
 • au introdus un nou câmp pentru raportarea sumei de 200 de lei /lună, netaxabilă, prevăzută în OUG 168/2022;
 • vizează introducerea unor deduceri la calculul impozitului pe venitul din salarii, potrivit Legii nr. 34/2023;
 • au permis adaptarea formularului pentru aplicarea tratamentului fiscal preferențial pentru abonamentele de sport pentru întreținere, prevenire sau terapie, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual (ce se aplică începând cu veniturile lunii februarie 2023).

Photo credit www.freepik.com

Meniu