O nouă versiune REVISAL este valabilă din 10 aprilie 2023

Revisal

Din 10 aprilie 2023 aplicația Revisal, pusă la dispoziția angajatorilor, a fost actualizată la versiunea 6.0.9. Prima actualizare din ultimii doi ani vine cu următoarele noutăți:

 • actualizarea nomenclatorului Clasificării Ocupațiilor din România (COR) în conformitate cu ordinele comune ale Ministerului Muncii și ale Institutului National de Statistică: nr. 38/82/2022, nr. 644/351/2022, nr. 1.348/784/2022, nr. 1.364/1.383/2022 și nr. 1.988/1.527/2022; actualizarea codurilor COR în registrul de salariaţi este realizată automat prin trecerea la versiunea 6.0.9 a aplicației Revisal, nefiind necesară operarea manuală a acestora;
 • având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2021, Marea Britanie și-a schimbat statutul în relația cu statele UE, inclusiv cu Romania, din stat UE în stat terț, astfel că a fost actualizat nomenclatorul „Naționalitate” din cadrul bazei de date a sistemului informatic Reges/Revisal, pentru acest stat;
 • posibilitatea de înregistrare, la un angajator, a oricâtor contracte suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricăror contracte suspendate, indiferent de tipul de normă, a oricâtor contracte active cu timp parțial și a unui singur contract activ cu normă întreagă, pentru un angajat, acoperind următoarele scenarii:
  • toate contractele unui angajat pot fi cu normă întreagă și suspendate;
  • un contract cu normă întreagă poate fi activ, restul contractelor, indiferent de normă și de numărul lor, pot fi suspendate;
  • un angajat poate sa aibă un singur contract cu normă întreagă activ la același angajator;
  • un angajat poate să aibă mai multe contracte active cu normă întreagă la angajatori diferiți;
 • modificarea mesajului de avertizare privind condițiile în care un salariat poate deține mai mult de un contract de muncă cu normă întreagă la un angajator;
 • a fost corectată afișarea intervalelor de vechime în raportul per salariat în cazul contractelor încetate într-o versiune anterioară și reactivării în versiunea curentă, fiind evidențiate informațiile referitoare la reactivare.

Noua versiune, Ghidul de utilizare si alte documente pot fi descărcate de angajatori de pe site-ul Inspecției Muncii.

Meniu