Obligația privind creșterea salariilor în termenul de 24 de luni se aplică și angajaților cu normă parțială

creșterea salariilor

Obligația de a crește „salariile minime istorice” de la nivelul minim pe economie după 24 de luni se impune și în cazul angajaților cu normă parțială. Legea nu face distincție între cei cu normă întreagă și cei cu normă parțială, astfel că începând cu 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi menținut pentru un salariat pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, începând de la semnarea contractului individual de muncă. După expirarea acestui interval, angajatul respectiv trebuie să primească un salariu de bază superior celui minim garantat în plată.

Codul muncii stipulează că ”Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată.

Prevederile anterioare se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe tara garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.”

creșterea salariilor
12 creșterea salariilor

De la începutul anului, având în vedere că au trecut 24 de luni de la intrarea în vigoare a prevederii, această responsabilitate trebuie să fie implementată de angajatori pe măsură ce termenul este atins. Astfel, un angajat cu salariul minim pe economie și cu un contract încheiat în Februarie 2022 ar fi trebuit să beneficieze de o creștere salarială cel târziu la 1 Februarie 2024. Este important să precizăm că majorările salariului minim decise de Guvern anual nu exonerează angajatorul de această obligație și nu resetează termenul de 24 de luni.

Trebuie subliniat faptul că această obligație se aplică la fel de strict și angajaților cu normă parțială plătiți la nivelul salariului minim pe economie, deoarece prevederea menționează că „salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni”, fără a face distincții în privința tipului de angajare.

Photo credit freepik.com

Noutăți

Meniu