Ordinul Ministrului Muncii nr. 2311/2023 – organizarea sectoarelor de activitate pentru negocierile colective și numărul sectoarelor extins

Ordinul Ministrului Muncii nr. 2311/2023

Într-un context în care reglementarea existentă pentru cele 58 de sectoare de activitate destinate negocierilor colective și procedura de încadrare în acestea a expirat la 24 noiembrie (odata cu iesirea din vigoare a HG nr. 171/2023), Ministerul Muncii a emis un nou ordin pentru a o înlocui, respectiv Ordinul Ministrului Muncii nr. 2311/2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1064 din 24 noiembrie 2023. În vigoare de la 24 noiembrie 2023, acesta stabilește sectoarele de negociere colectivă și codurile CAEN aferente, precum și procedura de încadrare în aceste sectoare.

Încadrarea într-un sector specific de negociere colectivă se realizează conform codului CAEN principal de activitate. În cazul în care o companie desfășoară activități în mai multe sectoare de negociere colectivă, are posibilitatea să solicite încadrarea în unul dintre aceste sectoare, în funcție de codul CAEN principal.

Alegerea sectorului de negociere colectivă este valabilă pe durata contractului colectiv de muncă și se prelungește automat în absența altor solicitări din partea angajatorului.

Anterior, prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 171/2023 , iesita intre timp din vigoare la 24 Noiembrie 2023, numărul sectoarelor de activitate destinate negocierii colective a crescut de la 30 la 58, urmând prevederilor noii Legi a Dialogului Social. Ordinul nr. 798/2023 a reglementat procedura de încadrare în aceste sectoare.

Prin noul act normativ Guvernul vizează facilitarea identificării partenerilor de negociere, stimularea interesului organizațiilor pentru negocierea colectivă sectorială, încurajarea încheierii de contracte colective de muncă la nivel sectorial și redefinirea periodică a sectoarelor prin consensul partenerilor sociali. Aceste schimbări, inițiate anterior prin HG nr. 171/2023, erau programate să fie în vigoare până la 24 noiembrie 2023, conform Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 42/2023, care a adus modificări semnificative Legii dialogului social nr. 367/2022.

În plus, OUG 42/2023, care a modificat Legea dialogului social a introdus prevederea ca, în toate contractele colective de muncă la nivel de sector de negociere colectivă sau național, să fie incluse clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a asigura o protecție extinsă a capitalului românesc.

Pe lângă aceste schimbări, HG nr. 171/2023 a adus obligativitatea negocierii colective la nivelul unităților cu cel puțin 10 angajați/lucrători și la nivel de sector de negociere colectivă, măsură menită să sporească dialogul social și negocierile colective între partenerii sociali din diverse sectoare de activitate. Prevederea a fost preluata prin OUG 42/2023 care a abrogat HG nr. 171/2023.

Photo credit freepik.com

Meniu