Ordinul nr. 705/2022 al Ministrului Muncii – Modelele documentelor pentru decontarea șomajului tehnic achitat de angajatori in considerarea conflictului din Ucraina au fost aprobate

În data de 27 aprilie 2022, data intrării in vigoare, a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 705/2022 al ministrului Muncii și Solidarității Sociale pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului.

Prin acest act normativ sunt aprobate modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. 1 din OUG nr. 36/2022.

Documentele pot fi depuse de angajatori începând cu 1 mai, pentru plata indemnizației in cauza achitate in luna aprilie, începând cu data de 07.04.2022.

Conform Ordonanței nr. 36/2022, de la data intrării sale in vigoare 07.04.2022 și până la data de 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, indemnizațiile de care beneficiază salariații firmelor care fac obiectul actului normativ se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 nr. 318/ 2021 (6095 lei), respectiv 4571 lei.

Documentele pe care angajatorii trebuie să le depună la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă în raza cărora își au sediul social în vederea solicitării acestui ajutor de stat sunt:

  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o
  • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, la care se anexează
  • balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația, precum și
  • balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea sau, după caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și de
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Plata va fi efectuată de către agenții în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar angajatorii sunt obligați ca în termen de trei zile lucrătoare de la primirea sumelor să plătească salariaților drepturile cuvenite, din care să rețină și să vireze impozitul pe venit, contribuția la sănătate și pensii.

Este de menționat faptul că pentru aceste indemnizații un se datorează contribuția asiguratorie de muncă.

Photo credit –  Freepik.com

Meniu