OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanța de urgență OUG 168/2022 care cuprinde mai multe măsuri fiscal-financiare majore a fost publicată vineri, 9 decembrie, în Monitorul Oficial, fiind în vigoare de la aceiași data. Aceasta se referă, printre altele, la majorarea salariului minim diferențiat în construcții, „înghețarea” punctului-amendă pentru contravenții rutiere, anumite facilități fiscale, creșterea pensiilor, inclusiv a celor militare, și acordarea unor ajutoare pentru persoanele cu venituri mici.

Iată care sunt câteva dintre măsurile pe care aceasta le include:

  1. Crește salariul minim diferențiat, însă numai în construcții.Salariul minim diferențiat aplicabil în prezent, cel de 3.000 de lei brut, urmează să se majoreze, de la 1 ianuarie 2023, la 4.000 de lei brut. Pentru domeniul agroalimentar, salariul minim brut va rămâne la 3.000 de lei, respectiv la nivelul salariului minim brut pe țară.
  2. Pentru salariații plătiți cu salariul minim brut pe țară, 200 de lei vor fi scutiți de taxe salariale.Astfel, angajatorul va datora, pentru un salariu brut de 3.000 de lei, taxe salariale ca pentru un salariu brut de 2.800 de lei.

Astfel, în 2023, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:: 

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului (care, de la 1 ianuarie, va crește la 3.000 de lei  n.red.), în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

  1. b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilorastfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv”.
  2. Punctul de pensie și pensia minimă garantată vor crește de la 1 ianuarie.Punctul de pensie va ajunge la valoarea de 1.785 de lei, iar, începând cu 2024, această valoare se va majora cu rata medie anuală a inflației, plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Cât despre indemnizația socială pentru pensionari (pensia minimă garantată), aceasta va fi de 1.125 de lei.
  3. Pensiile militare vor fi actualizate.Tuturor pensionarilor militari urmează să li se actualizeze pensiile, iar pentru cei care au pensii mai mici de 10.000 de lei actualizarea va fi mai mare și se va aplica diferențiat.
  4. Ajutor unic pentru pensionarii cu venituri mici.În 2023, pensionarii cu venituri lunare totale de până la 3.000 de lei vor primi un ajutor unic de la stat. Ajutorul va fi de 600, 800 sau 1.000 de lei, în funcție de veniturile efective ale beneficiarilor, și se va plăti jumătate în ianuarie și jumătate în octombrie.
  5. Persoanele cu handicap primesc o indemnizație compensatorie unică.În ianuarie 2023, persoanele cu dizabilități vor primi o indemnizație compensatorie unică, aceasta urmând să le fie plătită direct lor sau, acolo unde e cazul, reprezentanților lor legali. Aceasta va fi acordată o singură dată, în ianuarie 2023.
  6. Cei 500 de euro pentru educația copiilor nu se acordă în 2023.Prin Legea educației naționale nr. 1/2011s-a stabilit în urmă cu mulți ani ca cei născuți după data de 9 februarie 2011 să primească de la stat o sumă de 500 de euro, ca bani de educație. Deși banii ar fi trebuit acordați încă din 2013, autoritățile au tot amânat aplicarea prevederii, amânare care se prelungește și în 2023.

Noutăți

Meniu