OUG nr. 38/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic – noi activități casnice plătite cu bonuri valorice

reglementarea activității prestatorului casnic

OUG nr. 38/2024, intrată în vigoare la data de 25.04.2024, aduce modificări și completări semnificative Legii nr. 111/2022, care reglementează activitatea prestatorului casnic. Scopul principal al acestei ordonanțe este extinderea numărului de activități casnice ce pot fi remunerate cu bonuri valorice și clarificarea definițiilor și rolurilor în cadrul acestui sector.

Extinderea Activităților Casnice reglementarea activității prestatorului casnic Extinderea Activităților Casnice

Prin OUG nr. 38/2024, lista activităților casnice eligibile pentru plata prin bonuri valorice a fost extinsă la 34 de activități. Aceasta reprezintă o creștere de la cele 25 de activități inițial propuse prin proiectul actului normativ de către inițiatori. Noile activități includ îngrijirea persoanelor dependente, un domeniu esențial pentru multe gospodării. În concret, activitățile adăugate sunt:

 1. Curățenia/igienizarea locuinței
 2. Strângerea resturilor vegetale din grădină
 3. Întreținerea spațiilor verzi
 4. Întreținerea și irigarea răsadurilor și a plantelor
 5. Toaletarea pomilor
 6. Plantarea pomilor, arborilor și arbuștilor
 7. Plantarea răsadurilor
 8. Călcatul rufelor
 9. Spălarea rufelor manual sau la mașina de spălat
 10. Spălarea covoarelor (altele decât cele înnodate manual)
 11. Prepararea hranei
 12. Aranjarea și servirea mesei
 13. Debarasarea și spălarea vaselor
 14. Hrănirea și/sau îngrijirea animalelor de companie
 15. Plimbarea câinilor sau a altor animale de companie
 16. Transportarea animalelor de companie la/de la cabinetul veterinar
 17. Curățirea și întreținerea piscinei/acvariilor
 18. Realizarea de cumpărături pe bază de listă
 19. Tăierea și despicarea lemnelor pentru foc
 20. Căratul lemnelor și materialelor pentru foc
 21. Încărcatul-descărcatul de obiecte casnice
 22. Spălarea și curățarea autovehiculelor
 23. Recoltarea fructelor și a legumelor
 24. Spălarea geamurilor și a tâmplăriei
 25. Văruirea pomilor
 26. Efectuarea igienei corporale a persoanelor dependente
 27. Îmbrăcarea și dezbrăcarea persoanelor dependente
 28. Hrănirea și hidratarea persoanelor dependente
 29. Efectuarea igienei eliminărilor persoanelor dependente
 30. Transferul și mobilizarea persoanelor dependente
 31. Facilitarea comunicării persoanelor dependente cu alte persoane
 32. Facilitarea deplasării persoanelor dependente în interior
 33. Facilitarea deplasării și însoțirea persoanelor dependente în exterior
 34. Acompanierea persoanelor dependente la activități de socializare și/sau socializarea cu persoanele dependente

reglementarea activității prestatorului casnic, clarificări și redefiniri

Implementarea și funcționarea platformei electronice

Legea nr. 111/2022, adoptată acum ceva timp, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024, potrivit datei indicate în conținutul acesteia, însă aplicarea sa a fost întârziată din cauza lipsei unei platforme electronice operaționale. Platforma, gestionată de ANOFM, a devenit funcțională abia recent, facilitând astfel achiziția și utilizarea bonurilor valorice pentru activități casnice.

Clarificări și redefiniri

Ordonanța aduce clarificări importante privind definiția activității casnice și a rolurilor astfel:

 • Activitate casnică: activitate ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în gospodăria beneficiarului, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfășurării acesteia; nu este efectuată în scop comercial și nu se efectuează în beneficiul unor terți.
 • Prestator casnic: persoană fizică ce poate desfășura activități casnice în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice;
 • Beneficiar casnic: persoana fizică în folosul căreia prestatorul casnic desfășoară activități casnice;
 • Gospodărie: totalitatea bunurilor imobile constând în clădirile cu destinație de locuință, anexele, curțile și grădinile aferente acestora, precum și bunurile mobile utilizate în prestarea activităților casnice;
 • Îngrijitorii informali: O noutate importantă este includerea îngrijitorilor informali ca prestatori casnici, definiți la art. 6 lit. ș) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, în anumite condiții. Aceștia trebuie să nu fie membri de familie ai beneficiarului și să nu aibă un contract formal de îngrijire cu serviciul public de asistență socială.

Excluderea bonelor

Un aspect clarificat este excluderea bonelor din sfera prestatorilor casnici. Munca acestora este considerată calificată și, prin urmare, nu se încadrează în prevederile Legii nr. 111/2022.

reglementarea activității prestatorului casnic, Excluderea bonelor

Modificări adiționale și implementare

Ordonanța stipulează modificări privind atribuțiile ANOFM, operarea platformei electronice și obligațiile celor implicați în achiziționarea de tichete de activități casnice. Aceste ajustări sunt esențiale pentru implementarea eficientă a noilor prevederi și scoaterea muncii casnice din sectorul informal.

Prin aceste modificări, Parlamentul și-a propus să reglementeze mai eficient sectorul muncii casnice, asigurându-se că activitățile sunt remunerate corespunzător și transparent, contribuind astfel la combaterea muncii la negru și la protecția drepturilor lucrătorilor casnici.

Photo credit freepik.com

Meniu