Principalele modificări aduse noii Legi a dialogului social 367/2022 – OUG nr. 42/2023

modificări aduse Legii dialogului social

Ordonanța de Urgență nr. 42/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023, a adus  schimbări importante legii nr. 367/2022 și Codului muncii din România. Modificările aduse de OUG au intrat în vigoare la data de 25.05.2023, cu excepția câtorva prevederi referitoare la anumite sancțiuni, care au intrat în vigoare în 30 de zile de la 25.05.2023.

Printre cele mai importante modificări aduse de această ordonanță menționăm:

 1. Extinderea termenului de inițiere a negocierii colective pentru angajatori: Angajatorii trebuie să anunțe inițierea negocierii colective cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte ca aceasta sa înceapă, în loc de 5 zile cum era înainte.
 2. În plus, termenul reuniune este înlocuit peste tot cu cel de ședință.
 3. Contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector sau național vor conține clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de IMM-uri. Dacă nu există sau nu sunt introduse clauze specifice pentru fiecare categorie de IMM-uri, respectivul CCM nu se va aplica și va fi respins la înregistrare.
 4. Corelarea prevederilor aplicabile acordurilor colective cu cele ale contractelor colective de muncă: Prevederile aplicabile acordurilor colective vor fi corelate cu cele ale contractelor colective de muncă, asigurând o coerență între aceste două tipuri de acorduri.
 5. Participarea reprezentanților IMM-urilor la negocierile pentru contractul colectiv de muncă la nivel sectorial: Un reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative ale IMM-urilor are dreptul de a participa la negocierile pentru contractul colectiv de muncă la nivel sectorial. Refuzul scris de participare sau semnare nu poate reprezenta un motiv de neînregistrare a CCM-ului.
 6. Constatarea nulității clauzelor contractuale în sistemul bugetar: O nouă prevedere permite constatarea nulității unei clauze din contractul colectiv de muncă negociat în sistemul bugetar, în cazul în care nu sunt respectate articolele referitoare la negocierea colectivă. Constatarea nulității clauzelor contractuale poate fi solicitată de părțile interesate prin acțiune sau excepție, iar instanța poate invoca nulitatea din oficiu pe durata existenței contractului colectiv de muncă.
 7. Eliminarea prevederii privind conflictul colectiv de muncă în absența unui CCM în vigoare: Prevederea privind posibilitatea unui conflict colectiv de muncă în absența unui contract colectiv de muncă în vigoare a fost eliminată. Astfel, se evită declanșarea unui conflict general în timpul contractului colectiv de muncă.
 8. Dreptul oricărei organizații sindicale de a declanșa un conflict colectiv de muncă: Orice organizație sindicală are dreptul de a declanșa un conflict colectiv de muncă.modificări aduse legiii dialogului social greva
 9. Schimbarea cadrului legal pentru stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor aferente: Stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor aferente acestora se va face prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în loc de hotărâre de Guvern, cum era înainte. Hotărârea de Guvern nr. 171/2023, care reglementa sectoarele de negociere colectivă, va fi abrogată în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, pentru a asigura o flexibilitate mai mare în procedura de revizuire a sectoarelor.
 10. Definirea și modificarea termenilor referitori la organizațiile sindicale și patronate: Legea aduce clarificări și modificări în ceea ce privește termenii precum „organizație sindicală”, „depozitar al contractului/acordului colectiv de muncă”, „sector de negociere colectivă” și alții. De asemenea, sunt aduse modificări în constituirea și organizarea sindicatelor și patronatelor, iar erorile materiale din lege sunt corectate.
 11. Suspendarea contractului individual de muncă în timpul grevei: Angajații pot suspenda contractul individual de muncă sau raportul de serviciu în timpul participării la grevă, la inițiativa lor.
 12. Amenzi pentru ingerințele angajatorilor și autorităților publice în constituirea organizațiilor sindicale: Orice ingerință a angajatorilor, patronilor sau organizațiilor patronale în procesul de constituire al organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor acestora va atrage aplicarea unor amenzi în cuantum de 20.000 – 25.000 de lei.
 13. De asemenea, orice interferență din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor în procesul de selectare a reprezentanților angajaților sau în obstrucționarea alegerilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 30.000 și 50.000 de lei.

În ceea ce privește Codul muncii, ordonanța prevede plata zilelor de concediu de îngrijitor, modificarea obligativității negocierii colective pentru angajatorii cu cel puțin 10 angajați și stabilește competența tribunalului pentru judecarea conflictelor individuale și colective de muncă, precum și a unui apel de 10 zile de la data comunicării.

Sursa foto freepik.com

Meniu