Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru salariații din sectorul construcții, modificată oficial prin OMF 2044/2023

procedura de acordare a facilităților fiscale

Ministerul Finanțelor a oficializat recent clarificări utile companiilor din domeniul construcțiilor, cu privire la procedura de acordare a facilităților fiscale. Astfel, prin publicarea Ordinului 2.044/2023 în Monitorul Oficial, Ministerul a stabilit noile reguli care au intrat în vigoare începând cu 3 iulie 2023. Aceste facilități fiscale, existente și anterior, se referă în special la reducerea taxelor salariale.

Modificările aduse vizează următoarele aspecte:

  • Se introduce precizarea clară că veniturile supuse reducerii taxelor salariale trebuie să fie obținute în baza unui „contract individual de muncă;
  • S-au introdus clarificări pentru situațiile în care salariatul, deși are un salariu brut de încadrare cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară de 4.000 de lei, obține venituri din salarii și asimilate salariilor mai mici de 4.000 de lei pe lună. În astfel de cazuri, facilitățile fiscale se acordă numai dacă salariul brut de încadrare este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară de 4.000 de lei lunar, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri. Acesta este un criteriu esențial pentru acordarea facilităților.
facilitățile fiscale pentru salariații din sectorul construcții
facilitățile fiscale pentru salariații din sectorul construcții
  • S-au făcut corelări cu modificările aduse de Ordonanța de Urgență 16/2022, astfel încât facilitățile să fie acordate doar persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă. De asemenea, s-a modificat plafonul de venituri brute lunare până la care se acordă facilitățile, reducându-se de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar. În plus, condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri a fost revizuită, astfel încât raportarea să aibă în vedere doar informațiile și datele din anul curent. Modificările vizează, de asemenea, modalitatea de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, prin raportare la activitatea desfășurată pe teritoriul României.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a emis un alt ordin care se referă la procedura de acordare a facilităților pentru salariații din domeniul agroalimentar, acesta intrând în vigoare începând cu 4 iulie 2023.

Credit foto shutterstock.com

 

Noutăți

Meniu