Procedura de colaborare dintre ANAF și ITM în cazul recalificării diurnelor

recalificarea diurnelor

După amnistia fiscală din Legea 72/2022 din 2022 pentru diurnele recalificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în anii recenți, s-a stabilit că aceste reîncadrări vor fi posibile doar în baza unei colaborări cu personalul de control ITM. În acest sens, prin Ordinul comun al Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor nr. 874/1.429/2023, care a apărut în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 9 mai 2023, a fost oficializată Procedura de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) și (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Având în vedere că Legea 72/2022 a stabilit că recalificarea diurnelor în venituri salariale de către ANAF este posibilă doar în baza constatărilor făcute de inspectorii din cadrul ITM-urilor, a fost nevoie de o procedură care să stabilească modul în care se va realiza acest lucru.

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că termenul diurnă este un termen generic prin care se face referite atât la indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, indemnizația de detașare transnațională, cât și la indemnizația de mobilitate.

Conform procedurii oficializate de cele două ministere, există două situații în care se poate ajunge la o recalificare a diurnelor. În primul rând, vorbim de situația în care ITM-urile efectuează controale la angajatori din oficiu și trimit rezultatele la ANAF, care apoi poate face recalificări în urma unor verificări proprii. În al doilea rând, vorbim de situația în care ANAF efectuează controale la angajatori și apoi, în baza unei confirmări solicitate ITM-urilor, poate face recalificări.

Cazul 1. ITM-urile fac controale din oficiu la angajatorii care plătesc diurne, iar ANAF poate face recalificări în baza constatărilor acestora

În ordinul comun regăsim următoarele: „Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, procedează, în cadrul controalelor realizate, la constatarea situațiilor de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații, după caz, potrivit legii, sau a nerespectării prevederilor legale incidente pentru situațiile menționate și încheie procese-verbale de control și, după caz, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. În actele de control întocmite, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, confirmă, în baza documentelor prezentate de către angajator, natura veniturilor acordate sub forma indemnizației de delegare, detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, și a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate(…).”

Așadar, avem situația în care inspectorii muncii derulează din oficiu controale la angajatorii care plătesc salariaților diurne. În baza documentelor furnizate de angajatori în cadrul verificărilor, inspectorii ITM-urilor stabilesc dacă sumele plătite se încadrează ca diurne sau dacă acestea necesită reîncadrare ca venituri salariale.

Procesele-verbale încheiate de inspectorii muncii sunt transmise în termen de 45 de zile lucrătoare către ANAF, pentru a fi luate în considerare la inspecțiile fiscale viitoare. În baza acestora, ANAF derulează o analiză de risc și selectează angajatorii la care s-au efectuat controale ITM, urmând să decidă o recalificare exclusive acolo unde inspectorii muncii au stabilit că diurnele trebuie să fie reîncadrate ca venituri salariale.

Așadar, „organele fiscale teritoriale ale ANAF fundamentează constatările în ceea ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale, ținând cont de constatările efectuate de Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la natura veniturilor acordate salariaților sub forma indemnizației de delegare, detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, și a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate”, în acord cu prevederile actului normativ.

Recalificările sunt reflectate în decizii de impunere prin care angajatorii sunt obligați la plata de taxe salariale pentru diurnele recalificate (impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii).

Cazul 2. ANAF face controale la angajatorii care plătesc diurne și solicită confirmarea ITM-urilor pentru a face recalificări

În acord cu prevederile Ordinul Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor 874/1.429/2023 „În situația în care, în urma analizelor de risc și a controalelor inopinate efectuate de organele fiscale teritoriale ale ANAF, sunt identificate situații de delegare/detașare/detașare transnațională, precum și de acordare a prestației suplimentare în baza clauzei de mobilitate, în care se află salariații contribuabililor care au făcut obiectul analizei de risc/controalelor inopinate, pentru confirmarea naturii veniturilor realizate de salariații contribuabililor în cauză, organele fiscale teritoriale ale ANAF solicită inspectoratelor teritoriale de muncă din subordinea Inspecției Muncii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data finalizării analizei de risc sau data încheierii procesului-verbal ca urmare a controlului inopinat realizat, efectuarea de verificări pentru constatarea uneia dintre situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se află salariații contribuabililor respectivi (…)”.

După ce sunt efectuate controalele inspectorilor muncii și aceștia emit procesele-verbale, personalul de control al ANAF poate derula propriile verificări pentru a emite, acolo unde este cazul, decizii de impunere pentru recalificarea diurnelor.

 

Photo credit freepik.com.

Meniu