Procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 36 din 2023

Procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 29 martie 2023 a fost publicată Procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, din 14.03.2023. Noul act normativ este in vigoare din 29 martie 2023.

Procedura are ca scop informarea părților participante la negocierea colectivă sectorială asupra opțiunii unei unități de încadrare într-un sector de negociere colectivă.

Ordinul ministrului muncii nr. 798/2023 privind procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, ordin care a aprobat aceasta procedura, vine ca urmare a hotărârii prin care a fost realizată extinderea numărului de sectoare de activitate de negociere colectivă, de la 30 la 58, mai exact.

Încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, și se prelungește de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv”, prevede actul normativ.

Opțiunea de încadrare se va face printr-o cerere de încadrare, al cărei model este anexat ordinului și care va trebui depusă de către reprezentantul unității în format letric, la registratura Ministerului Muncii sau se va transmite prin poșta electronică, la adresa cds@mmuncii.gov.ro, împreună cu:

  1. împuternicire semnată de angajator/patron, în cazul în care persoana care solicită publicarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului/patronului;
  2. copie după actul de identitate al reprezentantului legal al angajatorului/patronului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta, după caz;
  3. copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
  4. copie după actul de înființare sau actul constitutiv/statutul beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute în Hotărârea Guvernului  171/2023privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora;
  5. declarație pe propria răspundere, prevăzută în anexa  2la prezenta procedură, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al angajatorului/patronului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Mai multe despre negocierea colectivă la nivelul sectoarelor de activitate puteți citi în materialul publicat pe site-ul AFSRU, aici.

Foto shuterstock.com

Meniu