Regimul modificat al Cărții Albastre a UE în contextul României: O analiză a recentelor evoluții legislative

Regimul modificat al Cărții Albastre

În contextul reglementării statutului lucrătorilor înalt calificați din afara Uniunii Europene, Legea nr. 28/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 176 din 5 martie 2024, a introdus modificări semnificative în legislația aplicabilă străinilor începând cu data de 8 martie. Actul normativ modifica printre altele Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, OUG nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană si Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Aceste ajustări vizează, în special, procedurile și condițiile asociate obținerii și menținerii Cărții Albastre a UE, un instrument esențial pentru facilitarea accesului pe piața muncii românești a acestui segment de forță de muncă.

Cadrul legislativ revizuit definește Cartea Albastră a UE drept un document oficial emis de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), care validează drepturile de ședere și de lucru ale străinilor înalt calificați pe teritoriul României. În noua formă, legea simplifică și extinde condițiile sub care poate fi acordată această carte, inclusiv eliminarea cerinței prealabile a vizelor pentru prelungirea sau acordarea dreptului de ședere temporară în scop de muncă.

O modificare notabilă adusă de Legea 28/2024 este introducerea explicită a posibilității de ședere temporară în România pentru desfășurarea unei activități economice în calitate de lucrător înalt calificat, sub egida mobilității în cadrul UE. Aceasta înseamnă că deținătorii Cărții Albastre a UE pot beneficia de dreptul de ședere pe termen lung după ce au locuit legal și continuu în orice stat membru UE, SEE sau Elveția pentru o perioadă de cinci ani, iar ultimii doi ani au fost petrecuți în România ca deținători ai acestei cărți. În plus, aceștia trebuie să îndeplinească, cumulativ, anumite condiţii – acestea, de asemenea, ușor modificate (de pildă, solicitanții trebuie să facă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, cu excepţia străinilor membri de familie ai cetăţenilor români).

Regimul modificat al Cărții Albastre
Regimul modificat al Cărții Albastre

Legislația actualizată facilitează, de asemenea, procedura de reîntregire a familiei pentru deținătorii Cărții Albastre, permițând solicitarea concomitentă a acestui drept odată cu emiterea sau prelungirea documentului. În plus, se reglementează o procedură simplificată pentru prelungirea dreptului de ședere pentru cei care au obținut Cartea Albastră într-un alt stat membru UE și doresc să se mute în România.

Cartea Albastră a UE reprezintă un permis de ședere conceput pentru cetățenii non-UE/SEE care intenționează să locuiască și să lucreze într-un stat membru al Uniunii, bazându-se pe competențele și calificările lor specifice. Acest permis, introdus cu scopul de a atrage forța de muncă înalt calificată din afara Uniunii, urmărește să sporească competitivitatea și performanța economică a UE.

Pentru a obține Cartea Albastră, solicitantul trebuie să posede o ofertă de muncă sau un contract de muncă pentru cel puțin un an într-un stat membru, precum și calificări profesionale avansate sau educație superioară corespunzătoare rolului propus. Beneficiarii acestei cărți beneficiază de un tratament egal cu cetățenii UE în ceea ce privește condițiile de muncă, educația, recunoașterea calificărilor și accesul la anumite beneficii sociale. Ulterior perioadei inițiale de ședere în statul membru emitent, deținătorii Cărții Albastre pot opta pentru relocare în alt stat membru pentru muncă, respectând anumite condiții. Cartea Albastră oferă, de asemenea, posibilitatea obținerii rezidenței permanente în UE, condițiile specifice variind de la un stat la altul.

Regimul modificat al Cărții Albastre a UE

În ceea ce privește dreptul de ședere temporară pentru munca în regim de mobilitate, persoanele care dispun de o Cartea Albastră a UE validă, eliberată de un stat membru participant integral la acquis-ul Schengen, au posibilitatea de a intra și de a rămâne în România pentru desfășurarea de activități economice pe o perioadă de 90 de zile la fiecare 180 de zile, fără a necesita aviz de angajare conform legislației specifice. Similar, deținătorii Cărții Albastre eliberate de state membre care nu aplică integral acquis-ul Schengen pot intra și rămâne în România pentru activități economice pentru aceeași perioadă, având nevoie doar de Cartea Albastră și un document de călătorie valid, fără necesitatea avizului de muncă.

După o ședere legală de 12 luni în primul stat membru sau de 6 luni în al doilea stat membru, titularii Cărții Albastre pot intra, se pot stabili și pot lucra în România într-o poziție înalt calificată, bazându-se pe Cartea Albastră și un document de călătorie valid, fără necesitatea avizului de angajare. În termen de o lună de la sosire, persoanele respective trebuie să solicite emiterea unei noi Cărți Albastre în România, conform modificărilor recente.

Dreptul de ședere temporară pentru activitatea înalt calificată în cadrul mobilității pe termen lung se prelungește dacă persoana respectivă prezintă Cartea Albastră validă, un contract de muncă pe durată de cel puțin șase luni cu salariul la nivelul mediu brut pe economie, și documentația de recunoaștere a calificărilor academice sau profesionale, emisă de autoritățile educaționale competente sau de instituțiile de învățământ acreditate în România, atât pentru profesiile reglementate cât și pentru cele nereglementate.

În ultimă instanță, s-a clarificat că dreptul de rezidență asociat cu Cartea Albastră a UE rămâne valid și nu poate fi anulat sau revocat în cazul în care titularul se relocă, sub auspiciile aceleiași scheme de mobilitate, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, anterior momentului în care statul membru respectiv finalizează evaluarea cererii sale de mobilitate pe termen lung.

Photo credit freepik.com

Noutăți

Meniu