Scrisoare de Poziție WEC – Inițiativa Comisiei Europene cu privire la negocierile colective pentru liber profesioniști

World Employent Confederation – Europe susține promovarea și aprecierea diverselor forme de muncă, păstrând în același timp o poziție critică față de intervenția UE de reglementare a drepturilor de negociere colectivă în activitățile independente.

Rezumat

WEC- Europe  solicită promovarea și aprecierea diverselor forme de muncă de pe piața muncii europeană. Relațiile de angajare directă, relațiile triunghiulare de angajare  și activitatea independentă au fiecare un rol important și complementar în piața muncii, în contextul unei piețe în continuă schimbare. Este important ca oamenii să înțeleagă cu claritate la nivel național care este statutul lor ca angajați și să beneficieze de o clasificare corectă, care să includă drepturile, responsabilitățile și libertățile aferente. World Employment Confederațion – Europe înțelege istoria, practica și reglementările negocierilor colective ale drepturilor în Statele Membre UE, incusiv cu privire la drepturile de acces, astfel că, dată fiind diversitatea acestor practici, regulamentul accesului liber al profesioniștilor trebuie lăsat la nivel național.

Beneficiile diversității formelor de angajare pentru o piață a muncii incluzivă

  • World Employent Confederation – Europe solicită promovarea și aprecierea beneficiilor diversității formelor de angajare care contribuie la deschiderea mai multor opțiuni în piața muncii, îmbunătățirea participării pe piața muncii și a incluziunii.
  • Formele de angajare diverse sunt relevante și importante în contextul pandemiei COVID-19, în care perioadele de carantină sunt urmate de o deschidere graduală a activităților economice și noi măsuri de austeritate.

Nevoia de claritate la nivel național cu privire la regimul de angajare și la diversitatea națională

  • La nivelul național al Statelor Membre UE, regulile clare și legislația națională definesc regimul de angajare, drepturile de negociere colectivă, condițiile de lucru și protecție socială.
  • Lucrătorii, angajații agenților de muncă temporară, și lucrătorii independenți (care includ majoritatea lucrătorilor de pe platformele online) au regimuri de angajare diferite și trebuie să își cunoască drepturile cu claritate.

Potențialul de acțiune pentru lucrătorii independenți reali, dar involuntari

  • Politica UE sau inițiativele de reglementare ar trebui să facă o diferențiere mai clară în privința lucrătorilor independenți voluntari și involuntari și să limiteze intervențiile politice la nivel European pentru a adresa situația lucrătorilor independenți involuntari.

1.       Evaluare generală și beneficiile formelor diverse de angajare

1.1.  World Employment Confederation – Europe nu consideră că este necesară schimbarea reglementărilor din legislația europeană privind concurența pentru a permite lucrătorilor independenți, inclusiv celor care lucrează pe platformele online să se angajeze în negocieri sau convenții colective privind salariile.

1.2. Diversitatea formelor de angajare, care includ angajarea directă , angajarea prin agent de muncă temporară și colaborarea cu lucrători independenți contribuie la crearea unor piețe ale muncii mai dinamice și incluzive. Industria serviciilor de resurse umane din Europa oferă acces la piața muncii pentru aproape 11 milioane de lucrători în fiecare an. Orice inițiativă privind drepturile de negociere colectivă pentru lucrătorilor independenți trebuie să aibă în vedere diversitatea și diferențele de la nivelul fiecărei țări. lucrătorilor independenți, inclusiv cei care își oferă serviciile pe platformele online, furnizează servicii în baza unor contracte comerciale și sunt adesea considerați întreprinderi separate. În aceste cazuri, ei se supun legislației care interzice organizarea de carteluri de către agenții economici și trebuie să respecte legea concurenței pentru a evita restricțiile sau a distruge concurența.

1.3. Cercetările derulate de membrii World Employment Confederation – Europe arată că lucrătorilor independenți sunt mai degrabă împinși sau atrași către aceste forme de colaborare. Lucrătorii independenți care sunt atrași către aceste forme de colaborare sunt cei care execută sarcini, iar numărul lor poate crește atunci când șomajul este scăzut. Lucrătorii independenți care sunt împinși către aceste forme de colaborare acceptă aceste oportunități în perioadele în care nu există alternative, în momentele în care șomajul este ridicat, fapt care conduce la activitatea independentă.

1.4.  World Employent Confederation – Europe cere Comisiei Europene să diferențieze mai clar între aceste două forme de lucrători independenți. Este vital atât pentru comunitatea de business, cât și pentru persoanele fizice ca acest cadrul legislativ să faciliteze și să încurajeze antreprenoriatul. Este important ca decidenții politici să nu interzică freelancingul autentic, deliberat ales, pentru oricare dintre scopurile practice. Nu toți vor să fie angajați, dar este important să avem în vedere activitatea independentă involuntară, de obicei prost plătită, care reprezintă o opțiune forțată de lipsa de alternative cauzată de șomajul ridicat. Principala diferență dintre o agenție de muncă temporară și un lucrător independent este organizarea protecției sociale. În timp ce angajații agentului de muncă temporară sunt lucrători în acord cu legea la nivel național și, astfel, acoperiți de schemele de protecție socială în concordanță cu practica națională, lucrătorii independenți nu au acces în mod normal la schemele de protecție socială statutare și se bazează pe scheme de asigurări. Mai mult și mai ales în privința liber profesioniștilor care involuntar au ales această formă de colaborare, un procent care ar putea fi lucrători independenți fictivi ar trebui  reclasificați la nivel național ca fiind angajați. Orice politică privind negocierile colective pentru lucrătorii independenți trebuie să respecte principiul proporționalității și, astfel, să evalueze dacă dreptul la negocieri colective sunt instrumentul corect. Având în vedere că problema accesului la protecția socială pentru lucrătorii independenți este deja o problemă pe care politicile naționale o au în vedere în multe State Membre UE și care este acoperită de o Recomandare a Consiliului, adoptată deja, cu privire la accesul la protecția socială pentru lucrători și lucrători independenți, nu este necesară o nouă intervenție de reglementare UE, ci o nevoie de a respecta principiul subsidiarității.

Nevoia și prioritatea de a asigura clasificarea corectă la nivel național

2.1.  Principalele statutele de angajare stabilite, inclusiv cele ale lucrătorilor în concordanță cu legea la nivel național, lucrătorii agenției de muncă temporară, care sunt implicați în relații de muncă triunghiulare sub supervizarea și controlul companiei client și lucrătorii independenți oferă cadrul relevant și corect pentru organizarea mediului de lucru. Neclaritatea cu privire la statutul de angajare respectiv sau clarificarea necorespunzătoare a unui lucrător independent sau a unui lucrător ar trebui eliminată, deoarece aceste neclarități conduc la nesiguranță, ambiguitate și fragilitatea locului de muncă.

2.2. World Employment Confederation – Europe crede că pentru a adresa vulnerabilitatea lucrătorilor independenți, situația clasificării deficitare trebuie să fie mai întâi abordată de Comisia Europeană în baza definițiilor bine stabilite, de la nivel național privind lucrătorul și respectând în întregime cadrele legale naționale, diferențele și diversitatea. Este important ca aceasta să permită identificarea corectă a falselor activități independente acolo unde acestea apar și să asigure o soluție sau o sancțiune la nivel național pentru a descuraja aceste practici.

2.3. În același timp, decizia ar trebui lăsată în sarcina Statelor Membre UE și a partenerilor sociali la nivel național, cu respectarea competențelor naționale, dacă și cum vor adresa situațiile de reprezentare a lucrătorilor de pe diferite platforme de freelancing. Cu privire la această situație, principiul subsidiarității ar trebui să prevaleze și nu este necesară o abordare unitară la nivel de politici UE.

Potențialul de acțiune pentru activitatea independentă efectivă, dar involuntară. 

3.1.  Pentru cei care desfășoară activități independente efective, dar involuntar, WEC- Europa vede o oarecare valoare adăugată prin permiterea reprezentării. Primele experimente în această privință au fost discutate și testate voluntar în unele țări pentru activitățile independente desfășurate prin intermediul platformelor online din unele state, în special în Europa de Nord. Principiul practicii negocierilor colective pe bază voluntară trebuie respectat, caz în care se supune practicilor codurilor naționale, definițiilor și cerințelor legislative. World Employment Confederation – Europe este în mod evident împotriva practicilor falselor activități independente. Furnizează un avantaj competitiv celor care evită legea în detrimentul majorității celor care plătesc taxe și respectă prevederile legii.

3.2. Cu privire la cazurile de lucrători independenți fictivi, World Employment Confederation- Europe crede că problema trebuie adresată prin legile concurenței. Statutul efectiv de asigurare a respectării drepturilor legate de angajare rămâne o prioritate, fiind necesare măsuri pentru evitarea clasificării greșite. În plus, ar trebui făcute demersuri pentru a ne asigura că mecanismele și facilitățile existente de inspectare dispun de resursele necesare. Este totodată important ca statele membre să fie încurajate să depună în continuare eforturi pentru promovarea drepturilor și responsabilităților în legătură cu angajarea, pentru a continua campaniile de vizibilitate în care să prezinte cu imparțialitate contractul de angajare.

3.3. În acest context este important să observăm unde lucrătorii și clienții/ angajatorii au nevoie de forme flexibile de lucru care asigură în continuare o plasă de siguranță pentru lucrători, dacă sunt deja alte soluții implementate, incluzând spre exemplu activitatea agenției. În contextul agenților de muncă temporară, beneficiile lucrătorului agentului de muncă temporară, de la protecția socială asociată statutului lucrătorilor care include în multe țări drepturile la negocierile colective pentru plăți negociate și anumite condiții de lucru și elemente de protecție socială. Aceasta pentru că World Employment Confederation – Europe este convinsă că responsabilii politici, UE și la nivel național ar trebui să se concentreze asupra intervențiilor politice pentru asigurarea unui plan echilibrat dintre diferitele forme de lucru care include contribuții sociale.

Despre World Employment Confederation – Europe

World Employment COnfederatuion – Europe este vocea industriei angajatoare la nivel european, reprezentând facilitatorii de pe piața muncii.

World Employment Confederation Europe – include în lista sa de membri federații naționale din întreaga Europă, precum și câteva dintre cele mai mari companii furnizori de soluții de resurse umane. Este, așadar, reprezentativă pentru industrie, atât din perspectiva dimensiunii, cât și a varietății de membri. World Employment Confederation – Europe failitează accesul unic și implicarea cu responsabilii politici europeni (Comusia UE, Parlamentul și Consiliul European) și purtătorii de cuvânt (sindicatele, lumea academică, grupuri de lucru).

World Employment Confederation- Europe luptă pentru recunoașterea rolului economic și social jucat de industrie în facilitatea muncii, adaptării, securității și prosperității în societățile noastre. Membrii săi asigură accesul la piața muncii și angajare pentru aproximativ 11 milioane de persoane la nivel european.

Meniu