Scutirea de taxe pentru hrana salariaților aplicabilă din 2023. Ce trebuie să avem în vedere?

Prin OG 16/2022 a fost introdusă în Codul fiscal prevederea conform căreia contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor (…), în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi (respectiv 30 de lei, la data redactării acestui material)” este scutită atât de impozitul pe venit, cât și de contribuțiile sociale pentru pensii, sănătate și muncă. Prevederea se aplică începând cu veniturile de natură salarială încasate pentru luna ianuarie 2023.

Scutirea de impozit pe venit pentru acest beneficiu a fost introdusă la art. 76 alin. 41 Cod fiscal, iar scutirea pentru contribuțiile aferente lui la celelalte articole specifice din același act normativ.

Totodată, beneficiul prevăzut anterior trebuie privit cumulat cu celelalte beneficii, acordate după caz de angajator, potrivit art. 76 alin. 41 Cod fiscal si care, cumulate lunar, nu sunt taxabile, însă în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii.

Angajatorul este cel care stabilește ordinea în care beneficiile prevăzute la art. 76 alin. 41 Cod fiscal printre care şi contravaloarea hranei intră la stabilirea plafonului de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi în legătură cu care se aplică scutirile de taxe. Prin urmare orice beneficii dintre cele menționate la art. art. 76 alin. 41 Cod fiscal care depășesc plafonul de 33% vor fi interpretate şi avute în vedere ca fiind beneficii taxabile.

Așadar, în afară de varianta tichetelor de masă, angajatorii pot, mai nou, să suporte contravaloarea hranei pentru angajații lor și să aplice cheltuielii un tratament fiscal mai avantajos.

Valoarea maximă a acestui beneficiu

Limita acestui beneficiu fiscal este aceeași cu limita maximă a valorii unui tichet de masă, ceea ce înseamnă că ea va putea crește ori de câte ori Guvernul va decide majorarea contravalorii pentru tichetele de masă. În prezent, valoarea acestora este de 30 de lei, însă angajatorii pot decide să opteze și pentru o valoare inferioară – 20, 25 sau 27 de lei, spre exemplu.

Ce costuri cu hrana sunt acceptate?

Scutirea de taxe pentru hrana salariațilorCodul fiscal prevede că „prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate,” dar și că ”prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă”.

Cum nu este precizat în mod expres dacă angajatorul este cel care trebuie să achiziționeze hrana au apărut în practică discuții cu privire la situația în care angajatul este cel care își procură mâncarea gătită și aduce angajatorului o factură, iar acesta decontează până la valoarea maximă admisă de lege ori altă valoare pe care a stabilit-o prin regulament intern ori, dacă este cazul, contractul colectiv de muncă.

Având în vedere că în Codul Fiscal se menționează că această hrană este ”preparată în unități proprii”, precum o cantină, sau este ”achiziționată de la unități specializate,” respectiv o firmă de catering” înțelegem că intenția legiuitorului a fost să suporte unele costuri cu hrana tradițională, și nu doar gustări care pot fi achiziționate de angajat sub orice formă. Prin urmare, din cadrul actului normativ rezultă că angajatorul este fie cel care asigură hrana, fie cel care o achiziționează de la unități specializate şi nu salariatul.

Scutirile de taxe pentru contravaloarea hranei nu pot fi avute in vedere de angajatori, dacă aceștia acordă deja salariaților tichete de masă, cele două beneficii şi tratamentele fiscale preferențiale aplicabile lor fiind incompatibile din punct de vedere legal.

Scutirea de taxe pentru hrana salariaților – Cum documentăm acest nou beneficiu?

Pentru a evita orice interpretare, în documentarea acestui nou beneficiu cu tratament fiscal favorabil, angajatorii ar trebui să includă eventuale contracte de achiziție pentru mâncarea acordată și să fie în măsură să dovedească, pentru fiecare salariat care a primit beneficiul, că acesta a lucrat de la birou.

Meniu