Suprataxarea CAS și CASS pentru contractele part-time a fost clarificată săptămâna aceasta prin publicarea procedurii de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CAS si CASS contracte part time

Marți, 16 august 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1855/2022 al Ministrului Finanțelor privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prevederile acestuia se aplică de la momentul publicării și, având în vedere că, în acord cu OG 16/2022, pentru veniturile aferente lunii august 2022  contribuțiile la pensie și sănătate pentru salariații cu contracte individuale de muncă cu timp parțial vor fi plătite în raport cu salariul minim brut aferent unei norme întregi, procedura vine la momentul oportun.

Cui i se aplică această procedură?

Procedura se aplică în cazul salariaților prevăzuți la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal, respectiv cei care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate și care datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Ce trebuie să facă salariații care realizează venituri în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată, aferentă acestora este cel puțin egală cu salariu minim brut pe țară garantat în plată?

Salariații care au contracte part-time sunt obligați să depună la fiecare angajator o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. Declarația pe propria răspundere trebuie depusă de angajați lunar, până la dată de 5 a lunii următoare celei de obținere a veniturilor. Modelul declarației este prevăzut in anexa la Ordinul 1855/2022.

Angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații. Totodată, fiecare angajator va trebui să elibereze salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale şi al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor.

Ce se întâmplă în cazul în care salariatul nu depune această declarație?

 În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator/ plătitor de venit stabilește contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferența de contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, potrivit art. 146 alin. (56) din Codul fiscal.

Când nu este necesară depunerea declarației?

Prin excepție de la regula depunerii declarației, în cazul în care la unul dintre angajatori/ plătitori de venituri, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, salariații nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv.

Ordinul conține și patru exemple de situații în care angajatorii pot obține scutirea de la suprataxarea CAS și CASS pentru un salariat part-time.

Exemple de situații în care angajatorii pot obține scutirea de la suprataxarea CAS și CASS pentru un salariat part-time

Exemplul 1

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parțial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.

Pentru activitatea desfășurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe tara garantat în plată este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată din cele două contracte individuale de muncă este mai mare decât salariul minim brut pe tara garantat în plată.

În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A baza lunară de calcul al contribuțiilor datorate de acesta este egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei).

La fiecare angajator, salariatul datorează contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la angajatorul B la 400 lei.

Exemplul 2

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societățile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

  • de la angajatorul A, suma de 800 lei;
  • de la angajatorul B, suma de 900 lei;
  • de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

În acest caz, salariatul depune declarația pe propria răspundere la fiecare angajator.

Astfel, salariatul datorează la fiecare angajator contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții.

Exemplul 3

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parțial cu societatea B.

În cursul lunii septembrie 2022, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună, contractele individuale de muncă sunt suspendate, potrivit legii.

Salariatul primește, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții aferente zilelor lucrate, este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 1.159 lei (2.550 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate rezultă că baza lunară de calcul cumulată este mai mare decât nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (1.159 lei).

În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori stabilesc şi rețin contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la 1.250 lei, în cazul angajatorului A, şi la 1.000 lei, în cazul angajatorului B.

Exemplul 4

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 august 2022 un contract individual de muncă cu timp parțial (4 ore/zi) cu societatea A şi un alt contract individual de muncă cu timp parţial (4 ore/zi) cu societatea B care desfășoară activități în sectorul agricol şi în industria alimentară. Ambele contracte sunt active întreaga lună.

Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, astfel:

  • de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;
  • de la angajatorul B, suma de 1.500 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei) rezultă că baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declarația pe propria răspundere.

Astfel, fiecare angajator reține şi plătește contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 138lit. a) şi la art. 156 din Codul fiscal, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 1382alin. (1), art. 1383alin. (1)şi art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

Model declarație

Puteți descărca aici modelul declarației prevăzut în anexa la Ordinul 1855/2022, în format editabil.

Photo  credit @Drazen Zigic freepik.com

Meniu