Tratamentul fiscal aplicabil diurnelor administratorilor companiilor în funcție de remunerația acestora

Tratamentul fiscal aplicabil diurnelor administratorilor

Atunci când vine vorba despre acordarea diurnelor administratorilor societăților, este important să ținem cont că tratamentul fiscal aplicabil diferă în funcție de existența sau absența unei remunerații lunare a acestora. Mai jos vă prezentăm informațiile esențiale pentru a înțelege acest aspect.

Administratori fără remunerație lunară

În cazul administratorilor care nu primesc o remunerație lunară pentru activitatea de administrare, diurna va fi considerată venit impozabil. Valoarea venitului impozabil se va determina prin metoda sutei mărite. Aceasta înseamnă că diurna va fi inclusă în baza de calcul a contribuțiilor sociale și va fi supusă impozitului pe venit.

Administratori cu remunerație lunară

În situația în care administratorii sunt remunerați lunar pentru activitatea de administrare, diurnele decontate beneficiază de un regim fiscal favorabil, aplicându-se plafoane specifice. Aceste plafoane sunt definite în funcție de tipul diurnei și sunt detaliate mai jos.

Ce reprezintă diurna?

Diurna este o indemnizație acordată administratorilor atunci când aceștia trebuie să se deplaseze în interesul desfășurării activității firmei într-o altă localitate decât locul obișnuit de muncă.

Regimul fiscal al diurnelor acordate administratorilor

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) lit. m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, regulile de impunere aplicate veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri considerate asimilate salariilor:

  • indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    • în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
    • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada deplasării;

  • n) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă.

Plafon zilnic neimpozabil

Există și un plafon zilnic neimpozabil pentru diurnele acordate administratorilor. Acesta se aplică doar în cazul deplasărilor cu durată mai mare de 12 ore. Plafonul zilnic variază în funcție de diurna internă sau externă.

Plafonul maxim pe lună pentru administratori

Un alt aspect important este reprezentat de plafonul maxim pe lună pentru administratori, care se aplică atât pentru diurnele interne, cât și pentru cele externe. Acest plafon este echivalentul valorii a trei remunerații prevăzute în raportul juridic și se calculează raportând cele trei remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile din perioada de deplasare.

Rețineți că, în funcție de tipul diurnei și de contractul administratorilor, plafonul poate varia. Pentru informații precise și actualizate cu privire la regulile fiscale aplicabile diurnelor administratorilor, se recomandă consultarea unui consultant fiscal specializat.

În concluzie, cunoașterea corectă a tratamentului fiscal al diurnelor acordate administratorilor este esențială pentru evitarea neconcordanțelor fiscale. Prin respectarea cerințelor legale, administratorii pot beneficia de un regim fiscal avantajos, iar societățile pot opera în mod legal și eficient din punct de vedere fiscal.

Photo credit – shutterstock.com

Noutăți

Meniu