Un nou caz de suspendare a CIM la inițiativa salariatului a fost introdus prin Legea 140/ 2023

Legea 140/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023 și intrată în vigoare la 29.05.2023, a introdus un nou caz de suspendare a contractului individual de muncă (CIM) la inițiativa salariatului, respectiv pe durata desfășurării unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al unei persoane cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

Actul normativ completează art. 51 alin. (1) din Codul Muncii în sensul că salariatul poate suspenda CIM pentru „h) desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist”.

Noua situație de suspendare aduce și o serie de provocări în aplicarea sa practică – una ce ține de durata suspendării, iar alta de nevoia de a substitui angajatul respectiv. Totodată, în situația asistentului maternal, prevederile actului normativ par să fie în contradicție cu alte prevederi legale, ce nu par să lase loc unei situații de suspendare a unui CIM.

suspendare a CIM

Absența unei perioade maxime de suspendare prevăzute în legislație

Un aspect cheie al acestei modificări este absența unei perioade maxime de suspendare prevăzute în legislație. Această lipsă de claritate cu privire la durata suspendării poate crea dificultăți pentru angajatori în ceea ce privește organizarea internă a activității și găsirea unui înlocuitor pe o perioadă nedeterminată.

Un exemplu concret este situația asistentului maternal, a cărui ocupație este reglementată de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și de Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist. Conform acestei reglementări, un contract individual de muncă pentru asistent maternal este încheiat pe perioada de valabilitate a atestatului, fără a exista o limită de timp specificată.

Această situație poate genera incertitudine în aplicarea Legii 140/2023, deoarece legislația curentă stipulează că o persoană care desfășoară o activitate salarizată în alt domeniu trebuie să înceteze contractul individual de muncă înainte de a deveni asistent maternal. Astfel, este necesară o clarificare a modului în care noile prevederi se aplică în astfel de cazuri.

Anumite drepturi și obligații rămân valabile în perioada suspendării

Suspendarea contractului individual de muncă are, de asemenea, anumite efecte juridice importante. Pe durata suspendării, salariatul nu va mai presta muncă și nu va primi drepturile salariale. Cu toate acestea, anumite obligații, precum confidențialitatea și fidelitatea față de angajator, vor rămâne în vigoare. De asemenea, angajatorul poate fi obligat să acorde anumite drepturi care nu sunt direct legate de munca prestată, cum ar fi asigurarea unei locuințe de serviciu sau plata chiriei ca beneficiu extra salarial.

Codul Administrativ a fost modificat pentru a acoperi noua situație de suspendare

Similar, Codul administrativ a suferit modificări pentru a introduce o nouă situație de suspendare a raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public. Această modificare a fost necesară pentru a remedia o problemă existentă, în care angajații/funcționarii publici care doreau să devină asistenți maternali, asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav sau asistenți personali profesioniști puteau suspenda raportul de muncă sau de serviciu doar prin acordul angajatorului, sub forma unui concediu fără plată în interes personal. Prin urmare, în absența acordului angajatorului, aceste persoane nu puteau exercita aceste calități.

De asemenea, în cazul funcționarilor publici, exista o problemă legată de incompatibilități. Legea nr. 140/2023 a eliminat și această incompatibilitate, oferind astfel posibilitatea funcționarilor publici de a se angaja în aceste activități specifice fără a încălca reglementările în vigoare.

Photo credit shutterstock.com

Noutăți

Meniu