Valoarea tichetelor de creșă crește de la 520 de lei la 570 de lei începând cu luna octombrie 2022

Valoarea tichetelor de creșă

Potrivit Ordinului MMSS 1.306/2022 publicat miercuri, 28 septembrie 2022, în Monitorul Oficial, in vigoare de la aceiași data, tichetul de creșă va avea o valoare de 570 de lei, începând cu luna octombrie 2022, ceea ce reprezintă o creștere cu 50 lei față de valoarea curentă a acestuia. Tichetele de creșă au mai fost majorate anul acesta o dată, în luna aprilie când valoarea lor a crescut de la 490 de lei la 520 de lei.

Noua valoare a tichetelor de creșă va fi valabilă până în luna martie 2023, inclusiv.

Cum se acordă tichetele de creșă

Este important să reamintim că tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului.

Potrivit Legii nr. 165/2018, unde sunt reglementate, alături de tichetele de masă, de cele cadou sau de voucherele de vacanță „tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul şi de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele pot fi folosite la creșe, private sau publice, inclusiv pentru plata bonelor

Banii pot fi folosiți doar pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere şi educare, pe baza livretului de familie.

În normele de aplicare se regăsește o condiție absolut necesară pentru acordarea tichetelor de creșă: între emitenții acestor tichete de masă (nu angajatori) și creșe/entități asimilate creșelor trebuie să existe contracte de prestări servicii încheiate. Practic, e cam aceeași situație cu acceptarea celorlalte bilete de valoare: dacă avem tichete de masă ori vouchere de vacanță ori tichete cadou, ca să putem plăti cu ele ar trebui ca vânzătorul/prestatorul de servicii să accepte astfel de tichete, ceea ce înseamnă că are un contract încheiat cu emitenții de bilete de valoare. Așadar, e obligatoriu ca respectiva creșă să accepte astfel de tichete, altfel ele sunt inutile angajatului-părinte.

Interesant e că normele de aplicare indică faptul că ele ar putea fi acceptate chiar și de persoanele care lucrează ca bone – cu forme legale însă. Aceeași condiție, însă: bona trebuie să aibă încheiat contract cu emitentul de bilete.

Tichetele de creșă se emit, similar celorlalte bilete de valoare, doar pe card

Tichetele de creșă, alături și de celelalte bilete de valoare (tichete de masă, cadou, culturale sau vouchere de vacanță), se emit, în acord cu prevederile OUG  230/ 2021, din luna februarie 2022, doar pe card. Cele pe hârtie, emise înainte de 1 februarie, rămân valabile până la data expirării.

Tichetele de creșă sunt o formă de beneficiu pe care angajatorii aleg să o dea, dacă și-o permit financiar

După cum reiese din reglementarea acestora, tichetele sunt, practic, o formă de beneficiu pe care angajatorii aleg să o dea, dacă și-o permit financiar, stabilind acest lucru prin contractele colective de muncă ori prin regulamentele interne. Potrivit normelor de aplicare ale Legii nr. 165/2018, în regulamentul intern/contractul colectiv, după caz, firmele trebuie să treacă și documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului, în vederea acordării acestor tichete de creșă.

Tichetele de creșă sunt impozitate însă nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor obligatorii

Este totodată important să precizăm faptul că tichetele de creșă sunt considerate avantaje salariale. Ele sunt impozitate cu 10%, dar nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor obligatorii. De asemenea, acestea un vor fi cuprinse în plafonul de 33% stabilit pentru o parte dintre beneficiile acordate în mod normal de angajatori prin Ordonanța de Urgență nr. 16/ 2022.

Documentația necesară

Potrivit normelor de aplicare ale Legii biletelor de valoare, ”tichetele de creșă sunt distribuite salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

  1. cerere pentru acordarea tichetului de creșă;
  2. actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;
  3. documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;
  4. documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;
  5. declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
  6. alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.”

Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare

Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită «Tichete de masă», «Tichete cadou», «Tichete de creşă», «Tichete culturale» sau «Vouchere de vacanţă», după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaților, după caz”, prevăd normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018.

Totodată, mai prevăd normele, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora, se ia în calcul şi numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă.

Sursa foto freepik.com

Meniu