Voucherele de vacanță – aspecte importante pe care trebuie să le cunoașteți

Voucherele de vacanță 2

Angajatorii din sectorul privat dispun de mai multe opțiuni pentru a susține cheltuielile de vacanță ale angajaților lor, inclusiv prin acordarea voucherelor sau tichetelor de vacanță. Această alternativă, care implică impozitare, nu doar că oferă beneficii salariaților, dar contribuie și la stimularea turismului intern.

Actul normativ care se aplică

Pentru a aborda corect subiectul voucherelor de vacanță, este esențial să identificăm cadrul normativ corespunzător. Cu toate că încă din 2018 avem o nouă lege a biletelor de valoare care include un capitol dedicat în întregime voucherelor de vacanță, aplicarea acestui capitol a fost repetat amânată de către Guvern. Ultima decizie privind amânarea intrării în vigoare până în 2027, ceea ce nu exclude posibilitatea unei noi reglementări până la acea dată.

Astfel, în cazul angajaților din sectorul privat, reglementarea actuală care guvernează acest aspect rămâne OUG nr. 8/2009 referitoare la acordarea voucherelor de vacanță. În conformitate cu aceasta, suma maximă pe care angajatorii o pot acorda sub forma de vouchere de vacanță reprezintă echivalentul a șase salarii minime brute, pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

Este important de menționat că aceeași ordonanță din 2009 specifică faptul că angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai poate primi și prima de vacanță în același an fiscal, sau bilete de odihnă conform Legii nr. 263/2010. Un alt aspect crucial pentru angajatori se referă la evitarea acordării concomitente a voucherelor de vacanță și a decontării serviciilor turistice pentru aceeași perioadă de concediu, întrucât ambele beneficii au un tratament fiscal preferențial, iar utilizarea lor concomitentă poate genera taxe ulterioare.

Voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță NU sunt luate în calcul în determinarea plafonului de 33% pentru cheltuielile salariale

Un avantaj important al voucherelor de vacanță este faptul că acestea nu sunt luate în calcul la determinarea plafonului de 33% pentru cheltuielile salariale. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare că beneficiarii acestor vouchere trebuie să fie angajați într-un acord contractual cu emitentul voucherelor (începând cu acest an acestea se emit exclusiv electronic), iar costurile asociate sunt suportate de companie, nu de angajați. Pentru a le acorda, este necesară încheierea unei convenții cu salariații sau includerea unei prevederi specifice în regulamentul intern al companiei.

Un dezavantaj notabil al voucherelor de vacanță se referă la utilizarea lor limitată în țară, nefiind valabile pentru vacanțele în străinătate. În comparație, unii angajați ar putea prefera opțiunea de decontare a cheltuielilor.

Potrivit normelor actuale, sumele maxime ce pot fi acordate angajaților sub formă de vouchere de vacanță sunt de 1.450 lei anual. Pe de altă parte, Legea biletelor de valoare (Legea 165/2018) prevede că în sfera privată, voucherele de vacanță pot fi acordate (per angajat) în limita a șase salarii minime brute pe țară în cursul unui an fiscal. Această limită, în anul 2023, s-ar traduce într-o sumă maximă de 18.000 de lei, cu mențiunea că Legea 165 nu este în vigoare încă și limita stabilită de OG 8/2009 rămâne în aplicare. Actualmente, voucherele pot fi acordate doar în format electronic, opțiunea tipărită fiind eliminată din 2022.

Un aspect important este că angajatul care primește vouchere de vacanță nu mai are dreptul la prima de vacanță în același an fiscal, conform prevederilor OUG nr. 8/2009. De asemenea, trebuie menționat că o limită clară pentru acordarea voucherelor în mediul privat nu este încă aplicabilă întrucât termenul de implementare al Legii 165/2018 a fost amânat.

Deși există opțiuni diferite, în ceea ce privește susținerea vacanțelor angajaților, prin acordarea voucherelor, acestea trebuie să respecte regulile stipulate în contractele colective de muncă sau să fie comunicate angajaților prin regulamente interne. Deoarece contractele colective pot să nu se aplice în toate cazurile, regulamentul intern devine crucial pentru toți angajații.

Voucherele de vacanță se acordă în baza unor reguli scrise

Cu toate acestea, orice regulă de acordare trebuie să evite discriminările. Este important de subliniat faptul că angajații nu pot fi excluși din acest beneficiu, pentru motive precum concediile medicale. De asemenea, drepturile la vouchere nu pot fi diminuate sau eliminate ca urmare a unor sancțiuni disciplinare.

Voucherele de vacanță nu pot fi acordate în cazul contractelor de mandat sau administratorilor

Legea nr. 165/2018 privind biletele de valoare prevede faptul că Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Nici în OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță care se aplică pentru voucherele de vacanță în prezent nu este menționată situația particulară a contractelor de mandat sau a administratorilor. OUG nr. 8/ 2009 prevede că „pentru recuperarea și întreținerea capacității de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanță”. Prin urmare referirea se face tot numai la angajați și contracte de muncă.

 

Credit foto shutterstock.com

Meniu