Programul de lucru 2020 al Comisiei Europene a fost adoptat

Uniunea Europeana

Comisia Europeană a adoptat la finele lunii ianuarie Programul său de lucru pentru 2020. În acesta sunt prezentate acțiunile pe care urmează să le întreprindă Comisia în 2020 pentru ca Orientările politice ale președintei von der Leyen să se transforme în beneficii concrete pentru cetățenii și întreprinderile europene, precum și pentru societate. Principiul conducător care animă acest prim program de lucru este legat de voința de a valorifica într-un mod optim oportunitățile oferite de cele două tranziții, tranziția ecologică și tranziția digitală.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Actuala Comisie se angajează să abordeze provocările generaționale cu care ne confruntăm, cum ar fi schimbările climatice, digitalizarea și migrația. Ne angajăm să obținem rezultatele pe care ni le-am propus în cadrul Pactului ecologic european și să îmbunătățim șansele cetățenilor și ale întreprinderilor europene în contextul transformării digitale. Acest program de lucru ne va ajuta să construim o Uniune mai ambițioasă.”

Citiți mai multe despre Programul de lucru al CE @ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_124

Noutăți

Meniu