Contribuțiile la pensie și sănătate pentru salariații cu contracte individuale de muncă cu timp parțial vor fi plătite în raport cu salariul minim brut aferent unei norme întregi

Suprataxare part time

Începând cu veniturile aferente lunii august 2022, contribuțiile sociale pentru salariații cu contracte individuale de muncă (CIM) cu timp parțial, vor fi din nou plătite în raport cu salariul minim brut aferent unei norme întregi și nu în funcție de numărul de ore lucrate efectiv, potrivit Ordonanței 16/2022 publicată vineri, 15 iulie, în Monitorul Oficial.

Deși contribuțiile obligatorii de sănătate și de pensii se rețin și se virează în contul salariatului, angajatorii sunt cei care trebuie să suporte majorarea contribuțiilor, aceste diferențe dintre sumele plătite în prezent și cele raportate la salariul minim brut pe țară. Ordonanța prevede în acest sens ca „În cazul în care contribuţia de asigurări sociale (CAS) calculată (…) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (56) (Notă – respectiv cea raportată la salariul minim brut pe țară), diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.” De asemenea, o altă mențiune ce se regăsește în conținutul actului normativ indică faptul că prevederea nou-introdusă se aplică în mod corespunzător și contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Așadar, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, în cazul acestor contracte cu timp parțial, pentru care venitul din perioada unei luni este mai mic decât salariul minim brut garantat în plată, venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile și nu venitul efectiv realizat de salariat în baza contractului.

Care sunt categoriile de angajați exceptate de la măsura suprataxării?

Măsura de suprataxare a contractelor part-time vine cu o serie de excepții, iar cuantumurile majorate de CAS și CASS nu se vor aplica pentru:

  • persoane care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară;
  • elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
  • ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  • persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
  • pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

Pentru exceptarea de la măsura suprataxării, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile precizate mai sus, cu excepția situației persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă. Pentru acestea procedura de aplicare urmează să fie stabilită ulterior prin ordin al ministrului finanțelor.

Care este cuantumul lunar al contribuțiilor sociale de achitat pentru contractele part-time începând cu luna august 2022?

Începând cu veniturile salariale aferente lunii august, pentru contractele part-time remunerate cu mai puțin de 2.550 lei/lună, cuantumul CAS va fi de 638 lei, iar cel al CASS de 255 lei, iar angajatorul va trebui să completeze diferența dintre contribuțiile pe care le plătește în acest moment pentru contractele cu norma parțială și cele raportate la salariul minim brut.

Photo credit freepik.com

Meniu