Aspecte de reținut privind distribuirea sumelor provenite din bacșișuri către salariați

De la 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Legea bacșișului 376/2022, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, lege care stabilește impozitarea sumelor primite de la clienți în restaurante și baruri, astfel: toți banii vor ajunge la angajator, odată cu nota de plata, iar acesta va îi va distribui ulterior angajaților după ce virează statului impozitul pentru acești bani.

Angajatorul reține impozitul pe bacșiș

În acord cu Legea 376/2022 bacșișul este „orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici”. Scopul legii este fiscalizarea acestor bani dați ca bacșiș, iar legiuitorul a dorit să se asigure că acești bani ajung, în primă fază, la operatorul economic, cel care reține impozitul pe salarii pentru angajații săi, urmând ca, ulterior, angajatorul să îi distribuie integral angajaților după reținerea impozitului de 10%, așa cum face și cu salariul. 

Care sunt codurile CAEN cărora li se aplică Legea 376/2022

Este important de precizat că acesta lege se aplică exclusiv societăților care au codurile CAEN: 5610 – Restaurante și respectiv 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor. Pentru orice altă activitate, în situația în care se acordă bacșiș, acesta nu este acoperit de Legea 376/ 2022.

Cum vor fi distribuite sumele primite ca bacșiș

Legea nu precizează cum vor fi împărțite sumele primite de la clienți, lăsându-l pe angajator să decidă și obligându-l să implementeze o procedură care să integreze atât opinia contabilului, cât și pe cea a specialistului în relații de muncă. 

Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire către salariați a sumelor provenite din încasarea bacșișului,” prevede Legea.

Încadrarea fiscală a sumelor provenite din bacșiș

Legea nu permite angajatorului să oprească niciun leu din sumele acordate ca bacșiș. Din punct de vedere fiscal, aceste sume sunt încadrate ca venituri din alte surse, iar, în situația în care angajatorul ar trebui să opereze rețineri salariale pentru eventuale datorii pe care angajatul le are față de acesta, reținerile nu pot include aceste sume.

Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor,” se precizează la art. 23 punctul 9).

Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (8) sunt calificate ca venituri din alte surse şi se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV – cap. X din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V – Contribuții sociale obligatorii din același act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Legea bacșișului nu se aplică și zilierilor care lucrează în restaurante sau baruri

Deși Legea nr. 52/2011 (munca zilieră) listează „restaurante – clasa 5610” și „baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630” ca fiind domenii unde e permisă munca zilieră, iar Legea bacșișului vizează fix acele activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – «Restaurante», 5630 – «Baruri și alte activități de servire a băuturilor,» Legea 376 face referire doar la salariați.

Practic, aceasta înseamnă că salariatul are obligația să depună banii acordați ca bacșiș la angajator, pe când zilierul îi poate păstra ca până acum.

Photo credit freepik

Noutăți

Meniu